Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

BHV

Niet alle geconstateerde risico's uit de RI&E, kunnen worden opgelost met preventieve maatregelen. Calamiteiten zijn tenslotte niet altijd te voorkomen. De risico's die nog overblijven, worden restrisico's genoemd. Het aanwezige restrisico bepaalt voor een groot deel de vorm en de grootte van de bedrijfshulpverleningsorganisatie. Het bedrijfshulpverleningsplan bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om ge gevolgen van ongevallen, calamiteiten en incidenten te minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen.
In het bedrijfshulpverleningsplan is dit uitgewerkt in van te voren opgestelde procedures. Op het moment dat de externe hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd, worden de taken aan hen overgedragen. 
Een BHV-plan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemene informatie (zoals gebouwgegevens en het aantal aanwezigen)
  • Overzicht van de risico's van het gebouw
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Afspraken met overheidshulpdiensten
  • Bijlagen
    (Zoals een ontruimingsplan; tekeningen van het gebouw, vluchtwegen, en beveilingsmiddelen; bereikbaarheidslijnsten; opleidingsplan; oefenschema; communicatieplan en een aanvalsplan)

Het BHV-plan moet zodanig worden opgesteld dat het gemakkelijk kan worden aangepast. Een goed BHV-plan is beknopt van omvang en is voor iedereen (ook voor externe hlupverlening) te begrijpen.

BHV Cursus

Obex verzorgt ook verschillende BHV-curussen voor u. Dat kan de BHV Basis zijn of de BHV herhaling. Via deze link kunt u de mogelijkheden bekijken. 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top