Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

 • Banner

Onze Klanten

Door onze onafhankelijkheid en brede pakket aan adviesdiensten en cursussen, zijn onze klanten heel divers. Iedereen die met brandveiligheid te maken heeft is een (potentiële) klant voor ons. 

Het voordeel voor u is dat wij, door onze contacten en ervaringen met alle betrokkenen, brandveiligheid op een integrale wijze benaderen, waardoor de kwaliteit van de brandveiligheid toeneemt. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende klantengroepen en van de diensten die wij aanbieden aan deze klanten. 

Woningstichtingen 

 • Opstellen van Beleidsplannen Brandveiligheid
 • Cursussen op het gebied van Brandveiligheid
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw
 • Uitvoeren van brandveiligheidsonderzoeken
 • Uitvoeren van brandveiligheidsberekeningen
 • Uitwerken van gelijkwaardige oplossingen
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Opstellen van bestekken
 • Beoordelen van offertes
 • Uitwerken van prijsbegrotingen
 • Projectbegeleiding en ondersteuning bij aanpassen bouwkundige en installatietechnische brandbeveiligingsmaatregelen 

Zorginstellingen

 • Opstellen van Beleidsplannen Brandveiligheid
 • Cursussen op het gebied van Brandveiligheid
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw
 • Uitvoeren van brandveiligheidsonderzoeken
 • Uitvoeren van brandveiligheidsberekeningen
 • Uitwerken van gelijkwaardige oplossingen
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Opstellen van bestekken
 • Beoordelen van offertes
 • Uitwerken van prijsbegrotingen
 • Projectbegeleiding en ondersteuning bij aanpassen bouwkundige en installatietechnische brandbeveiligingsmaatregelen

Gemeenten

 • Cursussen op het gebied van brandveiligheid
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties 
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw (voor de eigen gebouwen)
 • Uitvoeren van brandveiligheidsonderzoeken
 • Brandveiligheidsberekeningen
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart.

Vastgoedbedrijven / Projectontwikkelaars 

 • Opstellen van Beleidsplannen Brandveiligheid
 • Cursussen op het gebied van Brandveiligheid
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw
 • Uitvoeren van brandveiligheidsonderzoeken
 • Uitvoeren van brandveiligheidsberekeningen
 • Uitwerken van gelijkwaardige oplossingen
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Opstellen van bestekken
 • Beoordelen van offertes
 • Uitwerken van prijsbegrotingen
 • Projectbegeleiding en ondersteuning bij aanpassen bouwkundige en installatietechnische brandbeveiligingsmaatregelen

Branddetectiebedrijven

 • Cursussen op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Cursussen Brandmeesterpreventiedeskundige 1 en Bouwbesluit
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties
 • Uitwerken van projecties van Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart.

Installateurs

Adviseurs

 • Cursussen op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Cursussen Brandmeesterpreventiedeskundige 1 en Bouwbesluit
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Uitwerken van projecties van brandmeld- en ontruimingsinstallaties
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart

Architecten

 • Cursussen Brandpreventiedeskundige en Bouwbesluit / Gebruiksbesluit
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw
 • Brandveiligheidsberekeningen
 • Uitwerken van gelijkwaardige oplossingen
 • Ondersteuning en advisering tijdens de ontwerpfase met behulp van de adviesstrippenkaart.

Brandweer