Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Opstellen ontruimingsplan en plattegrond

  Indien er een brandmeldinstallatie aanwezig is op een locatie dan bent u ook verplicht om een ontruimingsplan op te (laten) stellen en deze te onderhouden. Obex kan u hiermee ondersteunen. Wij kunnen nieuwe ontruimingsplannen voor u opstellen en de huidige plannen aanpassen en updaten. 

  Indien u beschikt over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie dient u volgens de wettelijke eisen een ontruimingsplan te hebben conform de NEN 8112. Obex kan dit ontruimingsplan voor u uitwerken. Obex onderscheidt zich hierbij door de integrale brandveiligheidkennis waarbij Obex ook kijkt naar de kwaliteit van de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid.

  Obex kan zich natuurlijk beperken tot datgene wat in het model ontruimingsplan wordt gevraagd (NEN 8112), maar dan is kans zeer groot dat het plan dan geen enkele toegevoegde waarde heeft. Voor het opstellen van een nieuw ontruimingsplan zullen wij een inventarisatie maken van de installatie(s), het gebouw en uw organisatie. Daaruit volgt een plan inclusief veiligheidstekeningen (die wij ook voor uw verzorgen). Dit conceptplan zullen wij aan u voorleggen eventuele aanpassingen zullen verwerkt worden. Hierna zal het definitieve plan opgeleverd worden. Dit plan zult u moeten implementeren in uw organisatie. Hiervan moet iedereen moet hier kennis nemen. Wij kunnen dit voor u toetsen middels een ontruimingsoefening.

  Vaak komen wij in het bovenstaande traject tegen dat een BHV-plan en/of ontruimingsplattegronden nog gerealiseerd of aangepast moeten worden. Indien u dit gelijktijdig doet, is dat voor u zeer gunstig qua kosten en efficiëntie. Indien uw ontruimingsplan alweer wat ouder is kunnen wij deze voor u beoordelen op juistheid en wij deze kunnen beoordelen op de NEN 8112 en of deze aansluit op de huidige situatie. Als gevolg van deze beoordeling komen wij met een advies ten aanzien van het aanpassen van het ontruimingsplan. Hierbij levert Obex altijd maatwerk.

  Ontruimingsplattegronden

  Wij zien vaak dat ontruimingsplattegronden niet voldoen aan de NEN normen, waardoor de plattegronden voor veel mensen verwarrend zijn. Daardoor verliest de ontruimingsplattegrond zijn waarde voor de veiligheid. Obex beschikt over alle kennis en vaardigheden om conform alle wettelijke eisen ontruimingsplattegronden uit te werken. Deze ontruimingsplattegronden worden standaard gelamineerd en voorzien van een aluminium lijst.

  U heeft niets aan ontruimingsplattegronden die niet (meer) actueel zijn. Er kunnen bijvoorbeeld bouwkundige wijzigingen plaats hebben gevonden. Wij zien vaak dat ontruimingsplattegronden niet voldoen aan de NEN waardoor de plattegronden voor veel mensen verwarrend zijn en de ontruimingsplattegrond verliest zijn waarde voor de veiligheid. Zeker als u zich bedenkt dat deze plattegrond tijdens een calamiteit/ontruiming leidend moet zijn. Dit kunt u voorkomen door de ontruimingsplattegronden geregeld te controleren. Deze taak kan Obex voor u uitvoeren. Daarnaast kan Obex dan direct de plattegronden voor u aanpassen. Eventueel kan Obex deze werkzaamheden combineren met bijvoorbeeld de uitvoering van de beheerderstaken aan de brandmeldinstallatie. Indien wij de 1ste lijns brandveiligheidscontrole bij u mogen uitvoeren tijdens het uitvoeren van de beheerderstaken nemen wij dit onderwerp standaard mee.

  Obex bekijkt deze plattegronden echt vanuit een brandveiligheidsoogpunt in tegenstelling tot bouwkundige tekenaars. Dit komt de brandveiligheid in een gebouw ten goede. Tijdens onze BHV-trainingen zullen wij de ontruimingsplattegronden ook behandelen en hoe daarmee om te gaan. Indien u de ontruimingsplattegronden laat opstellen of controleren door Obex, neemt u dan ook eens het ontruimingsplan en BHV plan mee in deze controle. Indien deze werkzaamheden tegelijk kunnen worden uitgevoerd, is dat voor uw kostentechnisch zeer gunstig en efficient.