Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

 • Banner

Opstellen PvE Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie

Het Programma van Eisen (PvE) is het document dat de onderlegger vormt voor het ontwerp, de aanleg, het certificeren en het beheer en onderhoud van o.a. een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie. Het is van groot belang dat in het PvE de uitgangspunten eenduidig en uniform zijn uitgewerkt. Alle betrokken partijen zoals de eigenaar, gebruiker, brandweer, installateur, leverancier en het inspectiebureau hebben belang bij duidelijke en helder geformuleerde eisen en uitgangspunten.

Risico's van een foutief PvE

Fouten in het PvE kunnen grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid en kunnen daarnaast tot allerlei extra kosten leiden tijdens, en na, de aanleg van de (brandveiligheids)installaties. Obex is zich bewust van deze verantwoordelijkheid. Daarnaast is Obex volledig onafhankelijk. Het gaat Obex alleen maar om de kwaliteit van het PvE. Ook stelt Obex PvE's (ook wel UPD genoemd) op voor sprinklerinstallaties.

Algemene opzet voor opstellen PvE

De algemene opzet voor het opstellen van het PvE ziet er als volgt uit:

 • Contact opnemen met de eisende partij(en) om de eisen van deze partij te inventariseren
 • Inventarisatie van alle informatie die benodigd is (vaak op locatie)  voor het uitwerken van het PvE zoals:
  • Soort bewaking
  • Sturingen*
   *Het aansturen van brandbeveiligingsinstallaties is een zeer relevant onderdeel van het PvE. Het omschrijven van de stuurzones en de bepaling wanneer een sturing moet plaatsvinden, verdient extra aandacht.
  • Plaats brandmeldcentrale / nevenpanelen
  • Prestatie-eisen
  • Omgevingsinvloeden
  • Brandweeringang(en)
 • Uitwerken van alle informatie in een concept PvE.
 • Dit concept PvE wordt aan u voorgelegd. Na uw goedkeuring en eventuele aanpassingen wordt het voorgelegd aan de eisende partij(en).
 • Alle opmerkingen van de eisende partij(en) worden verwerkt in het definitieve PvE, waarna deze ter ondertekening, door Obex aan de eisende partij(en) wordt aangeboden.
   

Uiteindelijk ontvangt u van ons het originele getekende exemplaar.

Wilt u meer  informatie over het opstellen van een PvE? Neem dan contact met ons op.