Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

    Ontruimingsoefeningen

    Los van de wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks een ontruimingsoefening te houden voegt dit daadwerkelijk veel toe aan de (brand)veiligheid binnen uw organisatie.  U kunt daar uit beoordelen of uw BHV-organisatie voldoende en adequaat is opgeleid, wat de verbeterpunten zijn voor deze organisatie, of de ontruimingsmiddelen (zoals communicatiemiddelen) naar behoren functioneren, etc.

    Daarnaast bent u verplicht om eens per jaar uw ontruimingsplan te herbeoordelen. Voldoet deze nog aan de NEN en belangrijker nog, voldoet deze nog aan de opzet van uw organisatie. Een van de manier om hier informatie over te verkrijgen is het houden van een ontruimingsoefening. De verbeterpunten worden verwerkt in het ontruimingsplan. Uiteraard kan Obex ook het ontruimingsplan voor u opstellen en aanpassen.Obex kan dit traject volledig van u overnemen of u begeleiden bij de uitvoering hiervan. Het mooie is, indien u ook nog de BHV-training bij Tesmo volgt, wij de leerpunten zullen meenemen in onze BHV-training.

    Wij zullen in eerste instantie samen met u een draaiboek opstellen met een scenario. Daarna zullen wij afhankelijk van de grootte van uw locatie en de complexiteit van de oefening samen met waarnemers van ons zusterbedrijf Tesmo de oefening begeleiden. Nadien zullen wij een rapport opstellen die u ook weer aan de brandweer kunt overleggen.

    NB: Vanaf 1 juli 2015 is het ook wettelijk verplicht (vanuit het Bouwbesluit artikel 7.11A) dat u te allen tijde beschikt over voldoende personen die de ontruiming bij brand voldoende snel laten verlopen. Vanzelfsprekend wordt dit punt ook meegenomen bij de beoordeling van uw ontruimingsplan/oefening.