Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

 • Banner

BHV voor grote instellingen

Indien u over honderden tot duizenden BHV'ers beschikt binnen uw bedrijf, vraagt de organisatie en het beleid een andere aanpak dan organisaties met veel minder BHV'ers. De investeringen lopen dan op van tienduizenden euro's naar honderdduizenden euro’s per jaar. Daarnaast vraagt het veel meer organisatie. Het op de meest effectieve wijze financieel en technisch beheren van een BHV-organisatie verdient daarom ook alle aandacht. Tevens is de wetgeving flink aangescherpt wat betreft de omvang van uw ontruimingsorganisatie. Deze wetswijziging betekent voor u dat de overheid (o.a. brandweer) hierop meer gaat toetsen en zo nodig zware sancties hieraan verbindt.

Obex en Tesmo kunnen u hierbij volledig ontzorgen, eventueel met inzet van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Samen met u wordt een plan uitgewerkt om met de laagste kosten het hoogste rendement te behalen. Daarbij kan zusterbedrijf Tesmo ook uw hele BHV-administratie en volledige planning uit handen nemen.

Maatwerk, risicogerichte aanpak en (beschikbare) financiële middelen zijn voor Tesmo de 3 pijlers voor het inrichten en onderhouden van uw BHV-organisatie. Daarbij altijd kijkend naar het integrale plaatje, d.w.z. alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen. Ook speelt nog het complexe proces van het uitnodigen, bewaken (etc..) van alle BHV'ers. Er zijn dus veel punten waar u en wij rekening mee moeten houden bij de inrichting van een BHV-organisatie.

Enkele voorbeelden:

Opstellen beleid/beoordelen beleid/aanpassen beleid

 • Wat zijn de risico’s van uw organisatie? Werkt u met fulltimers / parttimers?
 • Aantal BHV’ers binnen uw organisatie
 • Hoe moeten uw BHV'ers getraind worden?
 • Binnen welke tijd moeten de BHV'ers getraind zijn?
 • Welke middelen krijgt men om de taken uit te voeren?
 • Wat zijn de maatregelen in geval van niet opdagen?
 • Welke beleidsbepalers betrekt u hierbij om een goed voorbeeld te geven?


Wie beheert wat?

 • Wie is verantwoordelijk voor de BHV-administratie
 • Overzicht van gemaakte kosten
 • Kosten per BHV’er
 • Opleidingsschema
 • Dashboard met aantal opgeleide BHV’ers t.o.v aantal zoals gesteld in beleid.


Het administratieve proces

 • Hoe verloopt planning?
   -Intern, extern?
  - Wie nodigt de cursisten uit?
  - Wie is verantwoordelijk voor de planning?


Wie is er verantwoordelijk voor het aantal opgeleide BHV’ers? 
Ligt deze centraal of gedecentraliseerd? Bij decentralisatie:  Wij kunnen deze personen briefen en bewust laten worden van de verantwoordelijkheid

 • Opstellen werkgroep en begeleiden hiervan
 • Tesmo fungeert als tussenpersoon tussen beslissing nemers en beleidsbepalers
 • Opstellen overkoepelend BHV-plan
  • Wat zijn de stroomschema’s bij calamiteit
  • Hoe worden de middelen onderhouden?
  • Hoe worden de BHV’ers getraind en door wie? Eventueel als bijlage aangevuld met meerjarenplanning (inhoudelijke cursusonderwerpen)


Opstellen meerjarenplanning

 • Steekproeven onder BHV’ers
 • Overleg met BHV’ers (hebben zij genoeg zelfvertrouwen en waar liggen de behoeftes en uitdagingen)
 • Overleg met hoofd BHV’ers
 • Overleg beleidsbepalers
 • RI&E, Calamiteitenplan, Ontruimingsplan, BHV-plan
 • Voorstel voor inhoudelijke cursusplanning
 • Effectieve planning

 

Cursussen op gebied van BHV

Wilt u graag meer leren over Bedrijfshulpverlening? Obex en Tesmo kunnen u dit bieden. U kunt bijvoorbeeld een BHV-cursus volgen op uw eigen locatie. Bekijk daarom één van de volgende mogelijkheden:

 + BHV Basis E-learning bij u op locatie
 + BHV Herhaling bij u op locatie
 

GRATIS seminar: BHV financieel en organisatorisch managen

Brafon Brandveiligheidsmanagement verzorgt over dit onderwerp een zeer interessant seminar. Tijdens dit seminar, dat een ochtenddeel duurt, kunt u gratis én vrijblijvend kennis op doen hoe u uw organisatie op een financieel en organisatorische manier kunt inrichten. Klikt u hier om u vrijblijvend aan te melden.