Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

 • Banner

Bedrijfscontinuïteit- en Crisismanagement

Een calamiteit zoals een brand, een geweldsincident, een ICT storing of een uitgelekt schandaal kan al snel uitgroeien tot een crisis. Na het oplossen van de calamiteit, bijvoorbeeld als de brand is geblust, gaat de crisis door. Een crisis kan ook heel geleidelijk ontstaan door veranderende marktomstandigheden. Een crisis is een situatie waarin vitale belangen van een bedrijf, school of zorginstelling bedreigd worden. Soms zodanig dat het voorbestaan in gevaar komt.

Een bedrijfscontinuïteitsplan is er op gericht om een crisissituatie te voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen, maar het bevat ook maatregelen om een crisissituatie te beheersen als ondanks preventieve maatregelen een crisis toch toeslaat. Met als doel: De schadelijke effecten er van te beperken. Deze maatregelen kun je ook wel crisismanagement noemen. Crisismanagement is nodig omdat bij een crisis andere managementactiviteiten nodig zijn dan in een normale bedrijfsvoering. Waar in een normale bedrijfsvoering meer tijd en minder druk aanwezig is, moet bij een crisis snel en onder druk over bepaalde onderwerpen worden beslist.

In een bedrijfscontinuïteitsplan wordt vastgesteld wat de vitale belangen van het bedrijf of instelling zijn en worden de risico’s in kaart gebracht die tot een crisis kunnen leiden. Deze risico’s worden geanalyseerd en geëvalueerd om onderscheid te kunnen maken tussen aanvaardbare en onaanvaardbare risico’s op grond van de financiële risicotolerantie van het bedrijf. Voor de onaanvaardbare risico’s worden maatregelen getroffen. Dit om de kans te verkleinen dat  ze zich voordoen, maar ook moeten er maatregelen getroffen worden om de gevolgen te beperken als het desondanks toch gebeurt.

Daarnaast wordt er een crisisteam op basis van competenties gevormd. Dit crisisteam kan als een soort noodorganisatie geactiveerd worden bij het ontstaan van een crisis. Er wordt een specifiek crisis besluitvormingsproces voorbereid dat geschikt is om kritieke beslissingen te nemen onder stressvolle omstandigheden en tijdsdruk in onzekere situaties. Daarnaast moet het crisisteam voorbereid zijn op zowel externe als interne crisiscommunicatie. Het is immers essentieel dat er een adequate en juiste berichtgeving naar de media plaatsvindt en er een goede voorlichting voor het eigen personeel tot stand komt.

Voor sommige bedrijven kan het lonend zijn om crisismanagement van huis uit als “normale” bedrijfsvoering toe te passen. Dit geldt vooral voor bedrijven waar innovatie een absolute must is om te overleven. Waar vroeger vijfjarenplannen voldeden, is de planningshorizon nu vaak maar vijf maanden. Je zou kunnen stellen dat sommige bedrijven in een soort permanente crisis verkeren. De organisatie zoals wij die aanbevelen voor crisisomstandigheden en de daar bij behorende crisisbesluitvorming zijn zeer geschikt voor dit soort bedrijven.

Cursus en Adviesdiensten Crisismanagement

Naast de workshop Bedrijfscontinuïteit- en Crisismanagement, bieden wij ook de volgende diensten op dit gebied aan:

Diensten:

 1. Advies en assistentie bij het ontwerpen van een bedrijfscontinuïteitsplan en crisismanagement. Hierbij wordt samen met het management/directieteam onderzocht welke specifieke preventieve maatregelen nodig zijn om de kans op onaanvaardbare risico’s te verkleinen en welke repressieve maatregelen er voorbereid moeten worden voor het geval er toch een crisis ontstaat. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
  1. Een analyse en evaluatie van de bedrijfsspecifieke risico’s
  2. Opstellen bedrijfscontinuïteitsplan met daarin o.a.
   • De crisisorganisatie: samenstelling crisisteam
   • De bedrijfsvoering tijdens een crisis, m.n. de besluitvorming
   • Plan voor de crisiscommunicatie
 2. Training besluitvorming tijdens crises. De bedrijfsvoering tijdens crises is anders dan normaal. Er moeten kritieke beslissingen worden genomen onder tijdsdruk en in een onzekere situatie. Door de tijdsdruk en mogelijke paniek ontstaat de kans dat verkeerde beslissingen genomen worden met grote gevolgen. Een goed voorbereid, gestructureerd besluitvormingsmodel kan helpen om optimale besluiten te nemen in crisissituaties.
 3. Training crisiscommunicatie. Een belangrijk bijverschijnsel van een crisis is reputatieschade. Reputatieschade kan zelfs de oorzaak zijn van de crisis. Met een goed voorbereid crisiscommunicatieplan kan deze schade beperkt blijven. Door de groeiende invloed van de sociale media is de communicatiewereld sterk veranderd. Maar ook de interne communicatie is belangrijk. Uw medewerkers stellen het op prijs om tijdig door u geïnformeerd te worden en mogelijk een bijdrage te kunnen leveren in het overwinnen van de crisis.
 4. Advies en Assistentie om een crisis te overleven. Als uw bedrijf onverwacht in een crisissituatie geraakt, kunt u gebruik maken van onze expertise.

 

Mogelijkheid voor subsidie

Bent u een werkzaam bij een zorginstelling die werk wil maken van opleiding, trainen en oefenen? Dan kunt u een aanvraag voor een OTO-subsidie doen. Een OTO-subsidie biedt u volop mogelijkheden om de expertise ten aanzien van opgeschaalde zorg binnen uw organisatie te vergroten. Indien uw zorginstelling gebruik wil maken van een OTO-subsidie dan moet de vastgestelde procedure voor deze aanvraag worden gevolgd. 

Na goedkeuring van uw aanvraag en de toewijzing van OTO-middelen voor concrete projecten, is uw zorginstelling zelf verantwoordelijk voor de besteding hiervan. De zorginstelling moeten hiervoor verantwoording afleggen in het jaardocument maatschappelijke verantwoording conform de beleidsregels WTZi. Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u vinden op de site van OTO Limburg.