Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

 • Banner

Over Obex

Al meer dan tien jaar is Obex naast opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties ook een deskundig en onafhankelijk adviesbureau. De medewerkers van Obex zijn erg bekwaam in hun werk. De docenten waarmee Obex werkt, zijn in eigen dienst. Wanneer ze geen opleiding verzorgen, zijn ze actief in de praktijk. Obex vormt samen met de directe zusterbedrijven Brafon en Tesmo een integrale veiligheids-kennisketen. Samen bieden wij u een totaalpakket op het gebied van (brand)veiligheid aan. Naast opleidingen over brandveiligheid en brandpreventie, verzorgt Obex ook opleidingen over legionella en BHV.

Obex is Kennisleverancier op het gebied van Preventieve (Brand)veiligheid aan alle partijen binnen de zakelijke markt in Nederland die betrokken zijn bij Brandveiligheid. Enkele feiten over ons bedrijf:

 • Volledig gespecialiseerd in brandveiligheid
 • Vanaf 2004, al meer dan 15.000 mensen opgeleid, waarbij de gemiddelde beoordeling een 8 is
 • Het slagingspercentages van onze opleidingen ligt boven het landelijk gemiddelde 
 • Breed pakket aan technische advisering op het vlak van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid
 • Diverse klanten; Woningstichtingen, Zorginstellingen, Projectontwikkelaars en Vastgoedbedrijven, maar ook installateurs branddetectiebedrijven, brandweer en gemeenten
 • Obex is onderdeel van de Brafon Holding, waaronder ook Brafon Brandveiligheidsmanagement valt, hiermee kunnen wij onze klanten een totaalpakket aanbieden
 • Landelijke werkende organisatie
   

Obex vormt samen met zusterbedrijven Brafon en Tesmo een integrale veiligheids-kennisketen. Samen bieden wij u een totaalpakket op het gebied van (brand)veiligheid aan.  Waar Obex zich vooral richt op het technische vlak van brandveiligheid, richt Brafon Brandveiligheidsmanagement zich op de proces/projectmatige kant van brandveiligheid. Tesmo richt zich op de organisatorische kant van (brand)veiligheid.

Wilt u meer weten over Obex, over de visie of over de medewerkers van Obex, klik dan één van de onderstaande rollmenu's open. Bent u op zoek naar contactgegevens, dan kunt u dit via deze link vinden.

Geschiedenis van Obex

De historie van Brafon, Obex en Tesmo gaat terug naar 2004, het jaar waarin Obex werd opgericht. De visie van Obex was om vanuit een totaalvisie (bouwkundig, installatietechnisch, organisatorisch), een totaalpakket aan opleidingen en adviesdiensten te ontwikkelen. Het resulteerde in de eerste projecten van het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor een brandmeldinstallatie, tot en met de eerste cursussen. Dit ging stap voor stap. Alles draait immers om kwaliteit en die gedachte heeft er o.a. in geresulteerd dat Obex ondertussen de grootste brandveiligheidsopleider is in Nederland. Duizenden cursisten hebben inmiddels al een certificaat van Obex mogen ontvangen.

Ontstaan van Tesmo

Omdat Obex steeds meer vragen kreeg om ook de organisatorische kant van brandveiligheid uit te voeren, is Tesmo in het leven geroepen. Tesmo is op gericht in 2010 en verzorgt tientallen BHV-cursussen per jaar, maar voert ook de beheerderstaken aan een brandmeldinstallatie uit. De keuze voor een apart bedrijf is bewust genomen, omdat bijvoorbeeld BHV veel verder gaat dan alleen brandveiligheid. Door deze focus kan Tesmo de juiste kwaliteit leveren. Inmiddels levert Tesmo een breed pakket aan BHV-trainingen aan.

Ontstaan van Brafon Brandveiligheidsmanagement

Obex en Tesmo bleven groeien en daardoor werden de projecten steeds complexer en groter. Het resulteerde in 2013 in de oprichting van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Brafon is hét aanspreekpunt voor brandveiligheid voor ondernemers en organisaties. Brafon zet o.a. brandveiligheidsonderzoeken om in een compleet brandveiligheidsplan. Uw organisatie wordt volledig op de aanwezige risico’s ingericht en Brafon kan u hierin volledig ondersteunen.

Integrale veiligheidskennisketen

Door de oprichting van Brafon is er een integrale veiligheidskennisketen ontstaan:

 • Brafon is gespecialiseerd in (brand)veiligheids- en projectmanagement
 • Obex is gespecialiseerd in opleidingen op het gebied van bouwkundige en installatietechnische (brand)veiligheid
 • Tesmo is gespecialiseerd in advisering, inspecties en opleidingen op het vlak van organisatorische (brand)veiligheid, zoals beheerderstaken en BHV.

Bij Brafon, Obex en Tesmo werken ca. 25 mensen. De kracht van onze medewerkers is dat zij naast hun eigen specialisme ook worden ingezet voor andere gerelateerde zaken. Juist op deze wijze kunnen wij onze klanten een enorme flexibiliteit aanbieden en denkt iedere medewerker vanuit een integrale benadering. 

Een uniek product: De Obex Bouwbesluitkaart

Hij is gratis, hij is overzichtelijk en hij is uniek! De Obex Bouwbesluitkaart. Op deze kaart kunt u onder meer aflezen wanneer een brandmeldinstallatie is geëist, of deze installatie moet doormelden naar de brandweer en of deze brandmeldinstallatie een certificaat dient te hebben. 

De Obexkaart: Al meer dan 18.000 exemplaren in omloop

In het bouwbesluit staan de eisen omschreven met betrekking tot Brandmeldinstallaties en Ontruimingsinstallaties. Dit alles hebben wij samengevat en overzichtelijk gemaakt op de Obexkaart. Op deze kaart kunt u onder meer aflezen wanneer een brandmeldinstallatie is geëist, of deze installatie moet doormelden naar de brandweer en of deze brandmeldinstallatie een certificaat dient te hebben. De Obexkaart, altijd volledig aangepast aan de laatste wijzigingen in het Bouwbesluit, heeft in de afgelopen jaren enorm aan populaireit gewonnen! In totaal heeft Obex al meer dan 18.000 Obexkaarten uitgegeven. Dat betekent dus dat de kans heel groot is dat er ook bij uw bedrijf een Obexkaart aanwezig is. 

Als u klikt op de kaart hieronder, komt u in het bestelformulier.

Obex kaart. Versie 2014

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op onze overeenkomst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Ze luiden o.a:

 • Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de 1e cursusdag ontvangt u de bevestiging en de factuur.
 • De betalingstermijn is binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Annuleringen / wijzigingen dienen schriftelijk door u te worden bevestigd.
 • Bij annulering of wijziging van de cursus binnen 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag, is 50% van het cursusbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering of wijziging van de cursus binnen 1 week voor aanvang van de eerste trainingsdag, is 100% van het cursusbedrag verschuldigd.
 • Bij onvoldoende cursisten behoudt Obex zich het recht voor om de cursusdatum te wijzigen.
 • Bij verhindering kunt u een vervangende cursist laten deelnemen; vervangingen dienen schriftelijk door u bevestigd te worden.
 • Bij niet verschijnen op de training wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering van examens binnen 4 weken voor aanvang, is 100% van het examengeld verschuldigd. Voor het volgen van een nieuw examen dient u zich opnieuw aan te melden.
 • Door middel van uw aanmelding en / of bestelling gaat uw akkoord dat u in de toekomst een mail van Obex kan krijgen met product en / of diensteninformtie. U kunt zich hierna te allen tijden voor uitschrijven.

exameninstanties

U bent op deze pagina gekomen omdat u interesse heeft in een cursus, die u met een examen kunt afronden. Het examen is echter iets dat volledig buiten Obex om gaat, maar kan worden afgelegd bij een exameninstantie. Er zijn verschillende exameninstanties welke u kunt benaderen om een examen af te leggen.

Reguliere examens en examens op locatie

Reguliere examens gaan zoals gezegd buiten Obex om. Wilt u echter een cursus op locatie laten verzorgen en wilt u het examen ook bij u op locatie laten verzorgen, dan kan Obex u helpen met het begeleiden van het traject om het examen op uw locatie te laten afnemen.

Obex raadt de volgende exameninstanties aan:

Certoplan
Nevelgaarde 50
3436 ZZ Nieuwegein

Postadres
Postbus 510
3430 AM Nieuwegein

Tel: 088 – 998 30 30
www.certoplan.nl
examens@certoplan.nl

ISAC
Moleneindstraat 1A
5406 PC Uden

Postadres
Postbus 80
5400 AB Uden

Tel: 0413-256 893
info@isac-examens.nl
http://www.isac-examens.nl 

 
 

Cito
Amsterdamseweg 13 
6814 CM Arnhem

Postadres
Postbus 1034 
6801 MG Arnhem 

Tel: 026- 352 11 11 
www.cito.nl
klantenservice@cito.nl

ExamenBureau Installatietechniek  
Marie Curiestraat 57
3846 BW Harderwijk

Tel: 0341-433639
info@examenbureau-installatietechniek.nl
www.examenbureau-installatietechniek.nl

 

 

 


 

 

 

Onze Klanten

Door onze onafhankelijkheid en brede pakket aan adviesdiensten en cursussen, zijn onze klanten heel divers. Iedereen die met brandveiligheid te maken heeft is een (potentiële) klant voor ons. 

Het voordeel voor u is dat wij, door onze contacten en ervaringen met alle betrokkenen, brandveiligheid op een integrale wijze benaderen, waardoor de kwaliteit van de brandveiligheid toeneemt. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende klantengroepen en van de diensten die wij aanbieden aan deze klanten. 

Woningstichtingen 

 • Opstellen van Beleidsplannen Brandveiligheid
 • Cursussen op het gebied van Brandveiligheid
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw
 • Uitvoeren van brandveiligheidsonderzoeken
 • Uitvoeren van brandveiligheidsberekeningen
 • Uitwerken van gelijkwaardige oplossingen
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Opstellen van bestekken
 • Beoordelen van offertes
 • Uitwerken van prijsbegrotingen
 • Projectbegeleiding en ondersteuning bij aanpassen bouwkundige en installatietechnische brandbeveiligingsmaatregelen 

Zorginstellingen

 • Opstellen van Beleidsplannen Brandveiligheid
 • Cursussen op het gebied van Brandveiligheid
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw
 • Uitvoeren van brandveiligheidsonderzoeken
 • Uitvoeren van brandveiligheidsberekeningen
 • Uitwerken van gelijkwaardige oplossingen
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Opstellen van bestekken
 • Beoordelen van offertes
 • Uitwerken van prijsbegrotingen
 • Projectbegeleiding en ondersteuning bij aanpassen bouwkundige en installatietechnische brandbeveiligingsmaatregelen

Gemeenten

 • Cursussen op het gebied van brandveiligheid
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties 
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw (voor de eigen gebouwen)
 • Uitvoeren van brandveiligheidsonderzoeken
 • Brandveiligheidsberekeningen
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart.

Vastgoedbedrijven / Projectontwikkelaars 

 • Opstellen van Beleidsplannen Brandveiligheid
 • Cursussen op het gebied van Brandveiligheid
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw
 • Uitvoeren van brandveiligheidsonderzoeken
 • Uitvoeren van brandveiligheidsberekeningen
 • Uitwerken van gelijkwaardige oplossingen
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Opstellen van bestekken
 • Beoordelen van offertes
 • Uitwerken van prijsbegrotingen
 • Projectbegeleiding en ondersteuning bij aanpassen bouwkundige en installatietechnische brandbeveiligingsmaatregelen

Branddetectiebedrijven

 • Cursussen op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Cursussen Brandmeesterpreventiedeskundige 1 en Bouwbesluit
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties
 • Uitwerken van projecties van Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart.

Installateurs

Adviseurs

 • Cursussen op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Cursussen Brandmeesterpreventiedeskundige 1 en Bouwbesluit
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Uitwerken van projecties van brandmeld- en ontruimingsinstallaties
 • Ondersteuning en advisering met behulp van de adviesstrippenkaart

Architecten

 • Cursussen Brandpreventiedeskundige en Bouwbesluit / Gebruiksbesluit
 • Opstellen van Programma's van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Bouwplantoetsingen nieuwbouw en bestaande bouw
 • Brandveiligheidsberekeningen
 • Uitwerken van gelijkwaardige oplossingen
 • Ondersteuning en advisering tijdens de ontwerpfase met behulp van de adviesstrippenkaart.

Brandweer

Onze referenties

Obex werkt succesvol samen met de volgende partijen:

Lees verder

Privacybeleid Obex

Organisatie Obex

Obex wordt gevormd door een team van zeer ervaren mensen met een praktische achtergrond binnen de brandveiligheid. Iedereen is specialist op zijn of haar vakgebied. Daardoor kan Obex een hoge kwaliteit van diensten en service aanbieden.

Twan Lenders
Directeur
06-49318909
twan.lenders@brafon.nl
Pieter van Hoorn
Directeur
06-51076291
pieter.vanhoorn@brafon.nl 
Aafke Geerling 
Manager Opleidingen 
06-12702583
aafke.geerling@obex.nl 
     
     
Rob Klunder 
Communicatie
06-83975681
rob.klunder@obex.nl
Nick Warnshuis
Consultant Brandveiligheid
06-19015380
nick.warnshuis@obex.nl
Bart Lohuis
Consultant Brandveiligheid 
06-17002400
bart.lohuis@obex.nl
     
     
Huub van Schaik
Consultant Brandveiligheid
06-26947020
huub.vanschaik@obex.nl
Frank Arentsen 
Consultant Brandveiligheid 
06-26080832 
frank.arentsen@obex.nl
Vincent Hendricksen
Project Manager
06-51076320
vincent.hendricksen@brafon.nl
     
     
Mario Struik
Consultant Brandveiligheid
06-20636054
mario.struik@brafon.nl
Arthur Vels
Consultant Brandveiligheid
06-19013636
arthur.vels@obex.nl
Wilco de Gier 
Trainee 
wilco.degier@obex.nl
     
     
Bianca Ebbers 
P&O 
bianca.ebbers@brafon.nl
Sharon Elissen
P&O
sharon.elissen@brafon.nl
 

 

Visie van Obex

Obex is een onafhankelijke en klantgerichte ondernemende organisatie. Wij zijn Kennisleverancier op het vlak van preventieve brandveiligheid aan alle partijen binnen de zakelijke markt in Nederland die betrokken zijn bij brandveiligheid. 

De vormen waarin kennis wordt geleverd zijn Advisering, Opleidingen en de Kenniswinkel op het vlak van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische brandveiligheid. Obex ziet brandveiligheid als een serieus vakgebied. Hierin staat kwaliteit centraal en niet de kwantiteit. Brandveiligheid heeft altijd de prioriteit boven commerciële belangen. Daarbij zijn wij ons in alles bewust dat wij een grote maatschappelijke verantwoording dragen, onze klanten moeten op onze kennis en advisering kunnen vertrouwen. Ons streven is om dé Kennisleverancier op het gebied van preventieve brandveiligheid te zijn binnen Nederland. 

Omdat ieder gebouw uniek is in gebruik, organisatie, risico en indeling, zijn standaardregels niet altijd leidend in de aanpak van Obex. Ieder gebouw vraagt om maatwerk, waarbij een hoge kosteneffectiviteit wordt nagestreefd.

Daarbij is Obex voor zowel klanten als werknemers een prettig mensgericht bedrijf. Het is leuk om bij én met Obex te werken.

Vacatures

Bekijk hier het actuele vacatureaanbod van Obex.

Partners van Obex

Obex heeft in verschillende partijen een partner gevonden om mee samen te werken.