Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

NEN 6060 Toepassen (grote brandcompartimenten)

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Toepassen NEN 6060: ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’

In 2007 is het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ ontwikkeld. Deze wordt (nog steeds) gebruikt bij het opstellen van gelijkwaardigheidsrapporten om grote brandcompartimenten toe te staan (groter dan de prestatie-eis vanuit het Bouwbesluit 2012 aangeeft). De in juni 2015 uitgebrachte NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ is deels een directe vertaling van deze hierboven benoemde methode en wordt in de markt veelal benoemd als het ‘reparatiemodel’. De toepassing van NEN 6060 levert onder bepaalde voorwaarden grotere brandcompartimenten en/of grotere loopafstanden binnen subbrandcompartimenten op, volgens deze norm met eenzelfde veiligheidsniveau. Voorschriften aangaande het vergroten van brandcompartimenten wijken echter sterk af van de uit 2007 komende methode. 

Ondanks de recente publicatie van NEN 6060 blijft de ‘Methode Beheersbaarheid van Brand’ wel van kracht. Beide methoden mogen dus worden aangewend bij het opstellen van een gelijkwaardigheidsoplossing. De verwachting is echter dat gelijkwaardigheidsrapportages steeds meer opgesteld zullen worden conform NEN 6060. Met deze cursus richten wij ons op toetsende organisaties zoals de brandweer en gemeenten. Daarbij leggen wij uit wat de verschillen zijn t.o.v. de bestaande methoden, met name de benoemde ‘Methode Beheersbaarheid van Brand 2007’. Daarnaast leert u hoe u op basis van de NEN 6060 gelijkwaardigheidsoplossingen kunt toetsen. 

Voor wie is de cursus ‘Toepassen NEN 6060 ‘Brandveiligheid grote brandcompartimenten’ bedoeld?

De cursus is specifiek gericht op degene die gelijkwaardigheidsrapportages conform NEN 6060 moeten controleren en beoordelen en nog geen ervaring hebben met deze norm. Heeft u ruime ervaring met de methode ‘Beheersbaarheid van Brand 2007’, schrijf u dan in voor de opfriscursus.

De cursus is uitermate geschikt voor medewerkers van de brandweer en bouw & woningtoezicht die zich met vergunningverlening, handhaving en toezicht bezig houden.
Deze cursus is uiteraard ook geschikt voor iedereen die verdere kennis wil opdoen over deze norm en deze wil kunnen toepassen.  

Opleidingsduur

De cursus duurt 1 dag. De cursusdag duurt van 09:00 uur tot ongeveer 16:00 uur.

Gewenste voorkennis

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De cursus is op MBO+ niveau.

Studiebelasting

Niet van toepassing.

Prijs

De investering voor deze cursus bedraagt € 545,-. Dit is inclusief lesmateriaal en een verzorgde lunch. Zie ook tab Data & Prijzen voor meer informatie hierover.

Examen

Niet van toepassing. U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

Cursus op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs of via 088 008 8321.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken. 

Cursusonderwerpen

Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a.

 • Achtergronden en toepassingsgebied NEN 6060 en ‘Methode Beheersbaarheid van Brand 2007’
 • Nieuwe termen en definities
 • Verschillen NEN 6060 ten opzichte van ‘Methode Beheersbaarheid van Brand 2007’
 • Bepalingsmethode voor beperking en uitbreiding van brand conform NEN 6060
 • Bepalingsmethode voor vluchtroutes conform NEN 6060
 • Toezichtarrangementen

Cursusdata 

 • 9 oktober 2018 (Doorwerth)

Alternatieve cursusdatum:

 • 4 maart 2019 (Doorwerth)

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 1 dag
 • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 545,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.