Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

RI&E opstellen

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

RI&E opstellen in 1 dag

Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is niet ingewikkeld maar wel voor (bijna) iedere werkgever verplicht. Je moet er wel even voor gaan zitten en dat valt in de dagelijkse werkpraktijk niet altijd mee. Tijdens de workshop RI&E in 1 dag wordt de deelnemer aan de hand van de onderdelen van de branche-RI&E door een deskundige gecoached. Na afloop van de dag heeft de deelnemer een goedgekeurd RI&E. Verbeterpunten worden direct in een plan van aanpak meegenomen. Organisaties met maximaal 25 werkzame personen die gebruik maken van een branche-erkend RI&E-instrument, hebben een toetsingsvrijstelling. Is er geen branche-erkend RI&E-instrument beschikbaar en/of zijn er bij de organisatie meer dan 25 werkzame personen, dan moet de RI&E nog formeel getoetst worden. Obex werkt voor deze cursus samen met DH-pro. DH-pro is een adviesorganisatie van professionals met jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

Voor wie is de workshop RI&E opstellen in 1 dag interessant?

De workshop is ontwikkeld voor installatiebedrijven, de zorgsector en voor zakelijke dienstverlening. Voor degene die belast is met het opstellen van de RI&E, bijvoorbeeld de preventiemedewerker of de KAM-coördinator, is de workshop interessant. Er wordt gelegenheid gegeven om aan de RI&E te werken onder begeleiding van een deskundige. Daarnaast kunnen de deelnemers ook leren van elkaar. Dat maakt de workshop RI&E opstellen in 1 dag zo aantrekkelijk.

Een RI&E opstellen is specifiek. Kies uw sector hieronder

Het opstellen van een RI&E vraagt om een specifieke aanpak. Elke sector brengt immers andere risico's met zich mee. Daarom verzorgt Obex verschillende cursussen RI&E opstellen. Elke cursus is voor een unieke doelgroep:
 

Doelstelling van de workshop RI&E opstellen in 1 dag

Aan het einde van de dag beschikken de deelnemers over een ingevulde RI&E, inclusief Plan van aanpak.

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er is geen specifieke vooropleiding of denkniveau vereist. Wel sturen we voorafgaand aan de workshop een checklist op met zaken die u vooraf kunt raadplegen.

Opleidingsduur

De cursus duurt 1 dag. De dag begint om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

Certificaat / examen

U ontvangt na afloop een certificaat van deelname. En uiteraard heeft u uw eigen RI&E in handen.

Prijs

De investering bedraagt € 495,-. Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal. Alle aanvullende informatie kunt u vinden onder het tabblad Data en Prijzen.

Cursusdata

  • N.n.b.

Opleidingsduur:

  • De cursus duurt 1 dag.
  • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

  • Totaalprijs exclusief btw: € 495,- 
  • Inclusief lesmateriaal en lunch.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.