Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

RI&E in 1 dag voor hotels

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is niet ingewikkeld, maar voor (bijna) iedere werkgever wel verplicht. Je moet er wel even voor gaan zitten en dat valt in de dagelijkse werkpraktijk niet altijd mee. Tijdens de workshop RI&E in 1 dag wordt de deelnemer aan de hand van de onderdelen van de branche-RI&E door een deskundige gecoached. Na afloop van de dag heeft de deelnemer een goedgekeurd RI&E. Verbeterpunten worden direct in een plan van aanpak meegenomen. Organisaties met maximaal 25 werkzame personen die gebruik maken van een branche-erkend RI&E-instrument, hebben een toetsingsvrijstelling. Is er geen branche-erkend RI&E-instrument beschikbaar en/of zijn er bij de organisatie meer dan 25 werkzame personen, dan moet de RI&E nog formeel getoetst worden.

Voor wie is de workshop RI&E in 1 dag interessant?

Deze workshop is voor iedereen interessant die zich bezig houdt met de veiligheid in zijn of haar hotel.

Doelstelling van de workshop

Aan het einde van de dag beschikken de deelnemers over een ingevulde RI&E, inclusief Plan van aanpak.

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er is geen specifieke vooropleiding of denkniveau vereist. Wel sturen we voorafgaand aan de workshop een checklist op met zaken die u vooraf kunt raadplegen.

Opleidingsduur

De cursus duurt 1 dag. De dag begint om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus

Certificaat / examen

U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Prijs

De investering bedraagt € 495,-. Dit bedrag is inclusief lunch en lesmateriaal. Alle aanvullende informatie kunt u vinden onder het tabblad Data en Prijzen.

U gaat actief aan de slag om een RI&E op te stellen.

Cursusdata 

  • N.n.b.

Opleidingsduur:

  • De cursus duurt 1 dag.
  • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

  • Totaalprijs exclusief btw: € 495,- 
  • Inclusief lesmateriaal en lunch.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.