Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Programma van Eisen opstellen BMI/OAI

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Programma van Eisen opstellen

Met het ingaan van de nieuwe CCV Regelingen en het Bouwbesluit 2012 worden er op dit moment geen wettelijke eisen gesteld aan iemand die een Programma van Eisen (PvE) opstelt. Ook niet bij meerdere eisende partijen. Dat betekent dat u als installateur, branddetectiebedrijf en/of adviseur ook PvE’s mag opstellen.

Obex heeft zeer veel ervaring met het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Samen met u wordt het PvE doorlopen en wordt u gewezen op specifieke zaken om rekening mee te houden. Het PvE is een ‘kapstok’ waarin alle wet- en regelgeving wordt verwerkt. U leert dus ook veel over onderliggende zaken zoals het Bouwbesluit en de Regeling Brandmeldinstallaties.  Na het volgen van onze cursus bent u in staat om zelfstandig PvE’s op te stellen.

Voor wie is de cursus interessant

Deze cursus is geschikt voor iedereen die PvE’s opstelt of wil gaan opstellen en/of beoordelen.

Doelstelling van de cursus

Kennis opdoen om gestructureerd en doelmatig een PvE te kunnen opstellen / beoordelen.

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De cursus is op MBO+ niveau.

Opleidingsduur

1 dag van 9.00 – 16.00 u.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

Prijs

De cursusinvestering bedraag € 499,- inclusief lesmateriaal en lunch, exclusief BTW. Alle aanvullende informatie kunt u vinden onder het tabblad Data en Prijzen.

Certificaat

Na afronding van de cursus krijgt u een certificaat van deelname.

Cursus op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs via info@obex.nl of 088 008 8321

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken. 

 • Doel van het PvE
   
 • Wet- en regelgeving in relatie met het PvE, o.a.:
  - Bouwbesluit
  - Wanneer wordt een brandmeldinstallatie vereist
  - Hoe wordt de omvang van een brandmeldinstallatie bepaald
  - Welke kwaliteitseisen  worden gesteld aan een brandmeldinstallatie
  - Eisen aan de PvE-opsteller
  - Wanneer is een PvE vereist
  - Regeling Brandmeldinstallaties
  - Certificeren van een Ontruimingsalarminstallatie
   
 • Het opstellen en beoordelen van een PvE voor een brandmeldinstallatie, o.a.:
  - Inspectiefrequentie
  - Certificaat
  - Omvang van de bewaking
  - Eisen Marsh voor scholen
  - Proefbrand
  - Afwijkingen m.b.t. parkeergarages
  - Prestatie-eis ongewenste en onechte brandmeldingen
  - Prestatie-eis systeembeschikbaarheid
  - Indeling detectiezones
  - Indeling alarmeringszones
  - Sturingen
  - Brandweeringang
  - Brandweerpaneel
  - Doormelding alarm en storing
  - Voorbeelden van afwijkingen in het PvE
  - Hoe om te gaan met afwijkingen
   
 • Functiebehoud in relatie met het PvE
   
 • PvE voor een bestaande brandmeldinstallatie
   
 • Het beoordelen en opstellen van een PvE voor een ontruimingsalarminstallatie, o.a.:
  - Vaststellen type ontruimingsalarminstallatie
  - Wijze van activeren
  - Omvang ontruimingsalarminstallatie
  - Talen gesproken boodschap
  - Geluidsniveau tonen en gesproken woord
  - Alarmeringszones
  - Bedienpaneel
  - Installatie attest

Cursusdatum

 • 22 november 2018 (Doorwerth)

alternatieve cursusdatum

 • 22 november 2018 (Doorwerth)
 • 25 maart 2019 (Doorwerth)
 • 20 juni 2019 (Doorwerth)

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 1 dag.
 • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur.

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 499,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.