Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Projecteringsdeskundige OAI Type A en B

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallatie Type A en B

Met de invoering van de nieuwe ontruimingsnormen (NEN 2575, 2012 deel 1 t/m 5) hebben de examen instituten aangepast. U kunt kiezen uit 2 examens:

 • Projecteringsdeskundige type A en B 
 • Projecteringsdeskundige type B. 

De open- en meerkeuzevragen zijn hetzelfde, de projectopdrachten zijn anders.

De Projectopdracht van Projecteringsdeskundige type B omvat een opdracht voor het op tekening ontwerpen van een installatie met slow-whoops, op basis van de projecteringsregels uit de NEN 2575-3, uitgaande van standaard ruimten zonder geluidsberekeningen. 

De Projectopdracht van Projecteringsdeskundige type A is gelijk aan de projectopdracht type B, echter aangevuld met specifieke vragen rondom type A installaties (NEN 2575-2), alsmede het maken van geluidsberekeningen waarbij met de specifieke akoestische eigenschappen van ruimten en inrichting rekening dient te worden gehouden.

In lijn hiermee hebben wij 2 cursussen ontwikkeld: 

 • De 7-daagse cursus Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties Type A en B (en stil alarm)
 • De 5-daagse cursus Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties Type B (en stil alarm)

Deze cursussen zijn inclusief examentraining zodat u uitstekend voorbereid bent op het examen!

De 7 daagse cursus (A,B, stil alarm) bestaat uit de volgende componenten:

 • 4 dagen NEN 2575 deel 1 en 3 t/m 5, waarbij specifiek wordt ingegaan op luid alarm type B inclusief projecteren in standaard ruimten 
 • 1 dag examentraining 
 • 1 dag specifiek gericht op type A installaties, NEN 2575 deel 2, en het projecteren op basis van berekeningen met geluid
 • 1 dag examentraining specifiek gericht type A installaties en het projecteren op basis van berekeningen met geluid

De 5-daagse cursus (B, stil alarm) heeft dezelfde opzet, alleen de laatste 2 dagen vervallen. 

Wat zijn de verschillen met het oudere examen?
Een groot verschil met het vorige examen is dat het logaritmisch berekenen van geluid alleen nog gevraagd wordt bij het type A ontruimingsinstallaties. Bij type B installaties is dit vervallen en komt de projecteringsmethodiek van signaalgevers veel meer overeen met het projecteren van automatische brandmelders.

Voor wie is de cursus interessant

De cursus is voor iedereen geschikt die regelmatig betrokken is bij het ontwerpen, controleren en aanleggen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en uitgebreide kennis wil opdoen over alles wat met ontruimingsalarminstallaties te maken heeft.  Het diploma is vereist om te voldoen aan het CCV-certificatieschema Ontruimingsalarminstallatie..

Doelstelling van de cursus Projecteringsdeskundige OAI

 • Slagen voor het examen
 • Actuele kennis opdoen die direct in de praktijk toepasbaar is. 

Geslaagd voor deel B, nu op voor A?

Heeft u in het verleden het diploma voor Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallatie Type B behaald en wilt u nu Type A volgen? Dat kan! Daarvoor hoeft u niet de volledige cursus te volgen, maar kunt u een speciaal traject volgen. Voor de prijs van €640,- neemt u deel aan de cursus door twee lesdagen aanwezig te zijn (lesdag 3 en lesdag 7). 

Totaalcursus of Deelcursus?

De keuze is vooral afhankelijk van het gegeven of u kennis en/of het diploma nodig heeft van type A ontruimingsinstallaties.

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De cursus is op MBO+ niveau.

Opleidingsduur

 • Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties Type A en B (en stil alarm), 7 dagen inclusief 2 dagen examentrainingen type A, B en stil alarm
 • Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties Type B (en stil alarm), 5 dagen inclusief 1 dag examentraining type B en stil alarm. 

Studiebelasting

Naast het volgen van de cursus bedraagt de studiebelasting ca. 4 uur per cursusdag.

Prijs

 • Totaalprijs exclusief btw: € 1.650- 
  • Volgt u alleen type B, dan bedraagt de prijs €1.350,-

Examen

U dient zichzelf aan te melden voor een examen. Kijkt u voor exameninstanties op deze pagina.

Examen op locatie

Het is mogelijk om een examen op locatie te organiseren. Neem hiervoor contact met ons op.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken. 

Hieronder staan alle onderwerpen genoemd van de 7-daagse cursus (A,B, stil alarm). 
De 5-daagse cursus (B, stil alarm) is hetzelfde m.u.v. het rekenen en projecteren van een type A- ontruimingsalarminstallaties.

Wet en regelgeving, o.a.:
• Uitgangspunten brandveiligheid
• Bouwbesluit en gebruiksbesluit
• Toepassing van ontruimingsalarminstallaties

Type ontruimingsalarminstallaties, o.a.:
• Luid alarminstallaties
• Stil alarminstallaties

Geluid van ontruimingsalarminstallaties, o.a.:
• Wat is geluid
• Geluidsdruk
• Gehoorgevoeligheid
• Ruimteakoestiek
• Geluidisolatie

Opbouw en prestatie-eisen, o.a.:
• Opbouw van de installatie
• Toe te passen apparatuur
• Geluidsniveau van toonsignalen
• Geluidsniveau en verstaanbaarheid van gesproken bericht
• Systeembeschikbaarheid

Energievoorziening, o.a.:
• Primaire en secundaire energievoorziening
• Berekening van een noodstroomvoorziening

Netwerkconfiguraties, o.a.:
• Uitvoeringsmogelijkheden
• Eisen aan een netwerkconfiguratie

Projectering van apparatuur, o.a.:
• Projectering centrale eenheid
• Projectering bedieningspaneel en attentiepanelen
• Optische signaalgevers
• Personenzoekinstallaties

Projectering van akoestische signaalgevers , o.a.:
• Type signaalgevers
• Geluidsvermogen van een signaalgever
• Geluidsniveau in de ruimte
• Geluidsniveau in de naastgelegen ruimte
• Samengestelde scheidingsconstructie
• Optellen van geluidsniveaus
• Omgevingsgeluidniveau
• Geluidsmetingen

Indeling en aansturing van alarmeringszones, o.a.:
• Alarmeringszones bepalen
• Situaties voor activering

Koppelingen en verbindingen , o.a.:
• Koppelingen met andere systemen
• Koppeling met brandmeldcentrale
• Koppeling met personenzoekinstallatie
• Verbinding tussen centrale eenheid en bedieningspaneel
• Verbinding tussen centrale eenheid en ontruimingssignaalgevers

Installeren, o.a.:
• Toe te passen bekabeling
• Aanleg van leidingen
• Onderlinge beïnvloeding
• Merken van kabels
• Lassen in en aansluiten van aders
• Ringleiding
• Functiebehoud

Het Programma van Eisen (PvE), o.a.:
• Doel van het PvE
• Opzet van een PvE

Oplevering, beheer en onderhoud, o.a.:
• Verantwoordelijkheden
• Het inbedrijfstellen van de installatie
• Oplevering van de installatie
• Beheer en onderhoud NEN2654-2

Certificeren, o.a.:
• Certificeringsregeling

Cursusdata 

 • 7 februari 2019 (Doorwerth)
  Overige cursusdagen: 14 en 21 februari, 7, 14 en 28 maart en 4 april 2019.

Alternatieve cursusdata

 • 2 april 2019 (Doorwerth)
  Overige cursusdagen: 9 en 16 april, 9 en 16 mei, 6 en 13 juni 2019.

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 7 dagen . 
 • Elke cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 1.650,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.
   

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.