Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Specialist Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Goedkoper en kortere variant op de uitgebreide cursus Projecteringsdeskundige!

Met de 6-daagse cursus Specialist Brandmeld- en ontruimingsinstallaties bieden wij u een cursus aan waarmee u in een kort tijdbestek in staat bent om  zelfstandig brandmeld- en ontruimingsinstallaties te ontwerpen inclusief het PvE. Onze cursus richt zich vooral op datgene dat u in de praktijk echt nodig heeft. Circa 50% van de cursus bestaat uit het daadwerkelijk projecteren. Een erg praktische cursus dus en een uitstekend alternatief op de 10-daagse cursus Projecteringsdeskundige BMI. 

Wat is het verschil tussen de 6-daagse en de 10-daagse cursus

De 10-daagse tegenhanger, cursus Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallatie is specifiek ingericht op het gelijknamige examen. Dat betekent dat wij dan ook uitgebreid ingaan op onderwerpen waar u in de praktijk (zeer waarschijnlijk) weinig, tot niet mee te maken krijgt, maar die wel met het examen ter sprake kunnen komen (zoals explosieveiligheid, bijzondere toepassingen etc). Tevens is deze cursus helemaal gericht op brandmeldinstallaties en komen ontruimingsinstallaties zijdelings ter sprake. 

Bij de 6-daagse wordt er geen aandacht besteed aan specials, examenstof etc. U leert datgene wat u nodig heeft in de praktijk om voor de meeste voorkomende gebruiksfuncties (kantoren, zorginstellingen etc.) een projectie en een PvE te kunnen opstellen. Tevens wordt er uitvoering tijd besteed aan het projecteren van een ontruimingsinstallatie met slow-whoop signaalgevers (type B).

Voor wie is de cursus Specialist Brandmeld- en ontruimingsinstallaties interessant?

De cursus is voor iedereen geschikt die regelmatig betrokken is bij het ontwerpen, controleren en aanleggen van brandmeldinstallaties, zoals o.a. medewerkers van de brandweer, gemeente, technische dienst, facilitaire dienst, vastgoedbedrijven, adviseurs, installateurs, en branddetectiebedrijven. En daarbij niet persé hoeven te beschikken over de erkende projecteringsdiploma’s. Verder is het een mooie aanvulling op eventuele gediplomeerde projecteringsdeskundigen binnen uw organisatie. 

Doelstelling van de cursus Specialist Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Kennis opdoen zodat u voor de meest voorkomende gebruiksfuncties zoals woongebouwen, hotels, kantoren, zorginstellingen, winkels etc.:

 • zelfstandig brandmeldinstallaties kan ontwerpen/projecteren en kan beoordelen.
 • zelfstandig ontruimingsalarminstallaties type B(met slow-whoops) kan ontwerpen/projecteren en kan beoordelen.
 • zelfstandig PvE’s voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties kan opstellen en beoordelen.

Gewenste voorkennis en denkniveau Specialist Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De cursus is op MBO+ niveau.

Opleidingsduur

De cursus Specialist Brandmeld- en ontruimingsinstallaties duurt 6 dagen. Iedere cursusdag duurt bing om 09:00 uur en eindigt ongeveer om 16:00 uur.

Studiebelasting

Naast het volgen van de cursus bedraagt de studiebelasting ca. 2 uur per cursusdag.

Prijs

De prijs voor deze uitgebreide cursus bedraagt €1.895,-. Dit is inclusief lesmateriaal en verzorgde lunch. Zie ook tab Data & Prijzen voor meer informatie hierover. De prijs is exclusief BTW.

Certificaat

U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

Cursus en examen op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs via Obex Opleidingen of 088 008 8321.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken. 

Wet- en regelgeving, o.a.:

 • Regeling brandmeld- en ontruimingsinstallaties
 • Bouwbesluit
 • Kwaliteit van een brandmeldinstallatie

Werkingsprincipe van automatische melders, o.a.:

 • Automatische melders

Bewakingsomvang van een brandmeldinstallatie, o.a.:

 • Volledig bewaking
 • Gedeeltelijke bewaking
 • Ruimtebewaking
 • Objectbewaking
 • Niet-automatische bewaking

Brandmeldcentrale en panelen, o.a.:

 • Algemene eisen
 • Alfanumerieke panelen
 • Brandweerpanelen

Invloed door omgevingsinvloeden, o.a.:

 • Luchtvochtigheid
 • Luchtdruk
 • Optische straling
 • Stof
 • Trillingen

Projecteren van een brandmeldinstallatie, o.a.:

 • Projecteren in standaardruimten
 • Invloed van hoogte ruimte
 • Afwijkende projecteringseisen
 • Afstanden t.o.v. plafond
 • Invloed van balken en inventaris

Opstellen Programma van Eisen, o.a.:

 • Doel van het PvE
 • Opzet van een PvE

Werkwijze projecteringsdeskundige, o.a.:

 • Systematisch werken
 • Nummering
 • Vooruit denken

Documenten bij een brandmeldinstallatie, o.a:

 • Voorschriften
 • Installatieplattegronden
 • Blokschema
 • Functiematrix
 • Installatieattest
 • Rapport van oplevering

Functiebehoud, o.a.:

 • Wat is functiebehoud
 • Eisen functiebehoud
 • Wanneer wordt functiebehoud geëist

Projectering van apparatuur, o.a.:

 • Projectering centrale eenheid
 • Projectering bedieningspaneel en attentiepanelen
 • Optische signaalgevers

Projectering van akoestische signaalgevers , o.a.:

 • Type signaalgevers en projectering van slow woops
 • Geluidsniveau in de ruimte
 • Omgevingsgeluidniveau
 • Geluidsmetingen


Indeling en aansturing van alarmeringszones, o.a.:

 • Alarmeringszones bepalen
 • Situaties voor activering

Het Programma van Eisen (PvE), o.a

 • Doel van het PvE
 • Opzet van een PvE

Het opstellen en beoordelen van een PvE voor een brandmeld- en ontruimingsinstallatie, o.a.:

 • Inspectiefrequentie
 • Certificaat
 • Omvang van de bewaking
 • Proefbrand
 • Prestatie-eis ongewenste en onechte brandmeldingen
 • Prestatie-eis systeembeschikbaarheid
 • Indeling detectiezones
 • Indeling alarmeringszones
 • Sturingen
 • Brandweeringang
 • Brandweerpaneel
 • Doormelding alarm en storing
 • Vaststellen type ontruimingsalarminstallatie
 • Wijze van activeren
 • Omvang ontruimingsalarminstallatie
 • Alarmeringszones
 • Bedienpaneel

Cursusdatum

 • Cursus start op 1 november 2018 (Doorwerth)
  Overige cursusdata: 8, 15 en 29 november, 6 en 13 december 2018 (Doorwerth)

Alternatieve cursusdatum

 • De cursus start op 4 april 2019 (Doorwerth)
  Overige cursusdata: 11, 18 en 25 april, 16 en 23 mei 2019.

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 6 dagen.
 • De cursusdagen aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur.

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 1.899,- 
 • Inclusief lesmateriaal, boek Alles over Brandmeldinstallaties en lunch.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.