Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Preventiemedewerker

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Cursus Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een belangrijke taak op het gebied van veilig en gezond werken in organisaties. Het belang van deze functie is voor de Nederlandse overheid reden geweest om de aanwezigheid van een of meerdere preventiemedewerkers voor alle organisaties verplicht te stellen. Maar wat houdt die functie nu precies in en wat zijn de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van een preventiemedewerker? En misschien nog wel belangrijker: Hoe krijg je als Preventiemedewerker het onderwerp veilig en gezond werken op de agenda’s van de directie, het management en de medewerkers?

Tijdens de cursus Preventiemedewerker krijgt de deelnemer inzicht in de inhoud van de functie zelf, de plaats van de functie in de organisatie, de Arbowet- en regelgeving,  de risico-inventarisatie en –evaluatie en het plan van aanpak, en de arbeid gerelateerde risico’s. Voor preventiemedewerkers die van bepaalde risico’s verdiepende kennis wensen, wordt verwezen naar diverse aanvullende modules.

Voor wie is de cursus interessant?

De cursus is ontwikkeld voor preventiemedewerkers die aan deze functie gaan beginnen, maar ook voor de ervaren preventiemedewerker die zijn of haar kennis wil opfrissen. 

Doelstelling van de cursus

De cursist is na de cursus in staat de functie van preventiemedewerker op een goede manier te vervullen.

Opleidingsduur 

De training bestaat uit 1 lesdag van 09.00 tot ongeveer 16.00 uur. 

Gewenst voorkennis en denkniveau

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De cursus is op MBO niveau

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

Prijs

De cursus Preventiemedewerker kost € 495,- (inclusief lesmateriaal en lunch)

Cursuslocatie  

Onze standaard locatie is Wageningen.

Examen en certificering

De cursusdag wordt afgesloten met een NIBHV examen met meerkeuzevragen. Deelnemers ontvangen na goed gevolg een NIBHV certificaat.

Cursus op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs of via 088 008 8321.

Cursusonderwerpen Preventiemedewerker

 • Functie preventiemedewerker
 • Plaats van de preventiemedewerker in de organisatie
 • Relatie van de preventiemedewerker met directie, management, werknemers en werknemersvertegenwoordiging
 • Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling, Beleidsregels
 • Andere niet wettelijke richtlijnen (Arbocatalogie, Arbo-informatiebladen, NEN-normen)
 • Risico-inventarisatie en –evaluatie en Plan van Aanpak
 • Arbeid gerelateerde risico’s
 • Hoe krijg je als preventiemedewerker dingen voor elkaar?

Cursusdata 

 • N.n.b.

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 1 dag. 
 • Elke cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 499,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.