Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties opfris

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Opfriscursus onderhoudsdeskundige BMI/OAI (aangepast aan NEN 2654-1: 2015)

Op veler verzoek hebben wij een 1-daagse cursus ontwikkeld voor gediplomeerde onderhoudsdeskundigen die graag hun kennis opgefrist willen hebben over allerlei onderwerpen waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de nieuwe inspectieregelingen en de invloed op het onderhoud(certificaat). Tevens dient naast de brandmeldinstallatie ook de ontruimingsalarminstallatie gecertificeerd te zijn. In de cursus wordt duidelijk wat dit betekent voor de onderhoudsdeskundige. Vanzelfsprekend wordt er verder ingegaan op de belangrijkste onderwerpen uit de onderhoudsnormen NEN 2654- deel 1 en 2.

Doelstelling van de cursus Opfriscursus onderhoudsdeskundige brandmeld- en  ontruimingsalarminstallaties

 • Actuele kennis opdoen over allerlei wijzigingen m.b.t. wettelijke regelingen die van invloed zijn op de werkzaamheden van een onderhoudsdeskundige.
 • Opfrissen van de kennis m.b.t. de onderhoudsnormen NEN 2654 deel 1 en 2.

Voor wie is de cursus Opfriscursus onderhoudsdeskundige brandmeld- en  ontruimingsalarminstallaties interessant?

De cursus is voor iedere (gediplomeerde) onderhoudsdeskundige interessant.

Opleidingsduur

De cursus Opfriscursus onderhoudsdeskundige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties duurt 1 dag. De cursusdag beging om 09:00 uur en eindigt ongeveer om 16:00 uur.

Gewenste voorkennis en denkniveau Opfriscursus onderhoudsdeskundige brandmeld- en  ontruimingsalarminstallaties

Diploma onderhoudsdeskundige of beschikken over gelijkwaardige kennis.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

Prijs

De prijs voor deze cursus bedraagt € 499,-. Dit is inclusief lesmateriaal en verzorgde lunch. Zie ook tab Data & Prijzen voor meer informatie hierover.

Certificaat

U ontvangt van ons een certificaat van deelname

Cursus op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs via Obex Opleidingen of 088 008 8321.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken. 

Cursusonderwerpen
 

Wet- en regelgeving, o.a.:

 • Regeling brandmeld- en ontruimingsinstallaties
 • Bouwbesluit
 • Kwaliteit van een brandmeldinstallatie
   

Regeling BMI 2011 en OAI 2014

 • Opstellen Programma van Eisen, o.a.: 
  • Doel van het PvE
  • Opzet van een PvE
    

Brandbeveiligingsinstallaties, o.a.:

 • Ontruimingsalarminstallatie
   

Documenten bij een brandmeldinstallatie, o.a.:

 • Voorschriften
 • Installatieplattegronden
 • Blokschema
 • Functiematrix
 • Installatieattest
 • Rapport van oplevering
   

Energievoorziening, o.a.:

 • Primaire en secundaire energievoorziening
 • Opbouw en werking accu’s
 •  Berekenen van een noodstroomvoorziening
   

Functiebehoud, o.a.:

 • Wat is functiebehoud
 • Eisen functiebehoud
 • Wanneer wordt functiebehoud geëist
   

Beheer en onderhoud volgens NEN 2654 deel 1 en 2, o.a.:

 • Uitleg NEN 2654-1 en deel 2
 • Werkwijze onderhoudsdeskundige
 • Correctief en preventief onderhoud
 • Beheerder brandmeldinstallatie
 • Eisen aan de onderhouder

Cursusdata 

 • 8 april 2019 (Doorwerth)

Alternatieve cursusdatum 

 • N.n.b.

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 1 dag.
 • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 499,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.