Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Onderhouds- en-Installatiedeskundige OAI

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Onderhouds- en installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallatie

Zoals u zeer waarschijnlijk bekend is, is er, naast een CCV-certificeringsregeling voor brandmeldinstallaties, ook een CCV-regeling voor ontruimingsalarminstallaties. Bij deze regeling worden er ook eisen gesteld aan het kennisniveau over ontruimingsinstallaties voor Onderhouds- en Installatiedeskundigen. Eén van de eisen is dat de medewerkers over aantoonbare kennis van ontruimingsalarminstallaties beschikken. Speciaal voor onderhouds- en installatiedeskundigen heeft Obex een 1-daagse cursus samengesteld waarbij de nadruk ligt op onderwerpen waar u in de praktijk mee te maken krijgt en die naadloos aansluiten op het geëiste kennisniveau van de CCV regeling ontruimingsalarminstallaties. Zoals het kunnen beoordelen van een projectie van een ontruimingsalarminstallatie in een gebouw. Met deze opleiding voldoet u aan de CCV-regeling zoals gecontroleerd door inspectie-instellingen.

Voor wie is de cursus interessant

De cursus is geschikt voor Onderhouds- en Installatiedeskundigen brandmeldinstallaties. 

Doelstelling van de workshop

Kennis opdoen over ontruimingsalarminstallaties die direct in de praktijk kan worden toegepast en die naadloos aansluit op het geëiste kennisniveau van de CCV regeling ontruimingsalarminstallaties.  Met het certificaat kan tevens aantoonbaar worden gemaakt dat men voldoet aan de eisen van de CCV-regeling.  

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De cursus is op MBO niveau.

Opleidingsduur

De cursus duurt 1 dag. De dag begint om 09:00 uur en eindigt om ongeveer 16:00 uur.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

Prijs:

De investering bedraagt € 450,-. Alle aanvullende informatie kunt u vinden onder het tabblad Data en Prijzen.

Certificaat

Niet van toepassing. U ontvangt van ons een certificaat.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken. 

Onderwerpen Onderhouds- en-Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallatie


Wet en regelgeving, o.a.:
• Bouwbesluit
• Toepassing van ontruimingsalarminstallaties

Type ontruimingsalarminstallaties, o.a.:
• Luide alarminstallaties
• Stil alarminstallaties

Geluid van ontruimingsalarminstallaties, o.a.:
• Wat is geluid
• Geluidsdruk
• Geluidisolatie

Opbouw en prestatie-eisen, o.a.:
• Opbouw van de installatie
• Toe te passen apparatuur
• Geluidsniveau van toonsignalen
• Geluidsniveau en verstaanbaarheid van gesproken bericht
• Systeembeschikbaarheid

Energievoorziening, o.a.:
• Primaire en secundaire energievoorziening
• Berekening van een noodstroomvoorziening

Netwerkconfiguraties, o.a.:
• Uitvoeringsmogelijkheden (groot deel al behandeld bij ID)
• Eisen aan een netwerkconfiguratie (groot deel is ook al behandeld in ID)

Projectering van apparatuur, o.a.:
• Projectering centrale eenheid
• Projectering bedieningspaneel en attentiepanelen
• Optische signaalgevers
• Personenzoekinstallaties

Projectering van akoestische signaalgevers , o.a.:
• Type signaalgevers
• Omgevingsgeluidniveau
• Geluidsmetingen
- Projecteringsrichtlijnen voor signaalgevers

Indeling en aansturing van alarmeringszones, o.a.:
• Alarmeringszones bepalen
• Situaties voor activering

Koppelingen en verbindingen , o.a.:
• Koppelingen met andere systemen
• Koppeling met brandmeldcentrale
• Koppeling met personenzoekinstallatie
• Verbinding tussen centrale eenheid en bedieningspaneel
• Verbinding tussen centrale eenheid en ontruimingssignaalgevers

Installeren, o.a.:
• Toe te passen bekabeling (groot gedeelte is al behandeld bij ID cursus)
• Aanleg van leidingen (idem)
• Onderlinge beïnvloeding (idem)
• Merken van kabels (idem)
• Lassen in en aansluiten van aders
• Ringleiding
• Functiebehoud

Het Programma van Eisen (PvE), o.a.:
• Doel van het PvE

Oplevering, beheer en onderhoud, o.a.:
• Verantwoordelijkheden
• Het inbedrijfstellen van de installatie
• Oplevering van de installatie
• Beheer en onderhoud NEN2654-2

Certificeren, o.a.:
• Certificeringsregeling

 Cursusdatum

  • De cursus start op 13 november 2018 (Doorwerth)

Alternatieve cursusdatum

  • De cursus start op 11 februari 2019 (Doorwerth)
  • De cursus start op 20 mei 2019 (Leidschendam)

Opleidingsduur:

  • De cursus duurt 1 dag.
  • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur.

Prijs:

  • Totaalprijs exclusief btw: € 450,- 
  • Inclusief lesmateriaal en lunch.

 

COMBINATIETIP 1!

Naast de cursus Onderhouds- en Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallatie, kunt u ook worden opgeleid als Installatiedeskundige Brandmeldinstallatie. Meldt u zich aan voor beide cursussen, dan heeft u recht op een flinke korting. Het reguliere bedrag voor beide cursussen samen bedraagt €1.398,-, maar schrijft u zich nu in, dan is de actieprijs €1.250,-. U ontvangt dus een financieel voordeel van €148,-!

COMBINATIETIP 2!

Naast de cursus Onderhouds- en Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallatie, kunt u ook worden opgeleid als Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallatie. Meldt u zich aan voor beide cursussen, dan heeft u recht op een flinke korting. Het reguliere bedrag voor beide cursussen samen bedraagt €2.090,-, maar schrijft u zich nu in, dan is de actieprijs €1.850,-. U ontvangt dus een financieel voordeel van €248,-!

 

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.