Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

NEN 2654-1 Onderhoud Brandmeldinstallaties

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

NEN 2654-1 2015 Onderhoud Brandmeldinstallaties

De onderhoudsnorm NEN 2654-1 2015 voor brandmeldinstallaties is per direct van kracht. Vorig jaar werd deze norm gepubliceerd, maar vanaf heden wordt de norm dus ook daadwerkelijk aangestuurd door de wet. Deze norm is flink gewijzigd ten opzichte van de voorgaande norm en heeft invloed op alle betrokken partijen en werkzaamheden van beheerders, onderhoud- en branddetectiebedrijven. Tijdens de ½-daagse cursus die Obex verzorgt, krijgt u snel inzicht in de verschillen tussen de oude en de nieuwe norm en wordt het ook duidelijk wat de gevolgen voor u zijn.

Voor wie is de cursus ‘NEN 2654-1 2015 Onderhoud Brandmeldinstallaties’ interessant?

De ½-daagse cursus is interessant voor iedereen die betrokken is bij onderhoud aan een brandmeldinstallatie zoals beheerders, onderhoud- en branddetectiebedrijven. Maar natuurlijk is de cursus ook zeer interessant voor iedereen die regelmatig met brandmeldinstallaties te maken heeft. Bijvoorbeeld installateurs, adviseurs en de brandweer die geïnformeerd wil(len) worden over de wijzigingen binnen de norm 2654-1.

Bent u Onderhoudsdeskundige, of voert u zelf onderhoud uit aan een brandmeldinstallatie, dan is wellicht de opfriscursus Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties voor u interessant. 

Opleidingsduur

De cursus duurt een ½ dag.  De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 12:30 uur.

Gewenste voorkennis

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De cursus is op MBO+ niveau.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

Prijs

De prijs voor deze cursus bedraagt € 325,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal. Aansluitend krijgt u ook een lunch van ons aangeboden.

Examen

Niet van toepassing. U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

Cursus op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs via opleidingen@obex.nl of via telefoonnummer 088 008 8321.

Onderwerpen

  • Verschillen ten op zichte van de voorgaande NEN 2654-1
  • Invloed op onderhoud van een brandmeldinstallatie
  • Invloed op de beheerderstaken van een brandmeldinstallatie
  • Invloed op onderhoudsbedrijven

Cursusdata 

  • N.n.b.

Opleidingsduur:

  • De cursus duurt ½ dag. 
  • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 12:30 uur

Prijs:

  • Totaalprijs exclusief btw: € 325,- 
  • Inclusief lesmateriaal en lunch.