Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

FSE in 1 dag / Risicogerichte Brandpreventie

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Fire Safety Engineering (FSE), oftewel Risicogerichte Brandpreventie, is een discipline die in de brandveiligheid steeds vaker wordt toegepast. Door de belangstelling die het momenteel heeft, lijkt FSE voor velen hét middel om alle problemen op te lossen voor de brandbeveiliging van gebouwen. Deze cursus heeft als doel om in een relatief kort tijdsbestek u de essentie, de inhoud en de werkwijze van FSE te verduidelijken.

Onze 1-daagse FSE cursus is niet zoals andere langdurige FSE opleidingen, die op een (grotendeels) wetenschappelijke wijze brandveiligheid tot in detail uitwerken en vooral gericht zijn op een kleine groep vakspecialisten. Wij richten ons met onze cursus op iedereen die regelmatig met brandveiligheid bezig is en in hoofdlijnen wil leren hoe ze de essentie van FSE (Risicogerichte Brandpreventie) direct in zijn of haar eigen (werk)omgeving kan toepassen. FSE kan/moet immers bij ieder project worden toegepast, ongeacht complexiteit en omvang van het project.

Deze cursus is dan ook bij uitstek geschikt voor iedere installerende en/of adviserende organisatie die o.a. brandmeldinstallaties, noodverlichtingsinstallaties en verdere brandveiligheidsinstallaties ontwerpt en/of aanlegt. 

Doelstelling van de workshop FSE in 1 dag / Risicogerichte brandpreventie

De doelstelling is dat u na het volgen van deze dag een duidelijk beeld heeft van o.a.

 • De uitgangspunten, visie en bouwstenen van Risicogerichte brandpreventie (Fire Safety Engineering)
 • De aspecten van een  brand- en rookontwikkeling (fysisch aspect)
 • Het gedrag en kenmerken van mensen bij brand- en rookontwikkeling ( psychonomisch aspect)
 • Een risicobenadering en scenario-denken
 • De voordelen van FSE
 • FSE in de praktijk; hoe wordt FSE toegepast

Voor wie is de workshop FSE in 1 dag?

De workshop is voor iedereen interessant en leerzaam die binnen zijn of haar functie te maken heeft met brandveiligheid en hiermee samenhangende gelijkwaardigheidsoplossingen. FSE gaat verder dan de huidige regelgerichte benadering van brandveiligheid en gaat over alle disciplines heen. Daarom is het ook een brede doelgroep, eigenlijk iedereen die te maken hebben of veelal te maken krijgen met (risicogerichte) bouwkundige, installatietechnische en/of organisatorische brandveiligheid. Interessant dus voor brandpreventiemedewerkers, installateurs, branddetectiebedrijven, adviseurs, facilitair managers, hoofd BHV'ers, inspecteurs etc, etc.

Bent u een eindgebruiker?
Dan is de cursus erg interessant voor u, als u bent betrokken bij bouwkundige en/of installatietechnische en/of organisatorische brandveiligheid zoals hoofd BHV, facilitair management, vastgoedmanagement , technische dienst, etc. Na het volgen van de cursus bent u (nog) beter in staat om brandveiligheid vanuit een brede risicogerichte context te benaderen.

Bent u installateur en/of adviseur?
Deze cursus is bij uitstek ook geschikt voor iedere installerende en/of adviserende organisatie die o.a. brandmeldinstallaties, noodverlichtingsinstallaties en verdere brandveiligheidsinstallaties ontwerpen en/of aanleggen. U bent na het volgen van de cursus in staat om deze installaties binnen een bredere risicogerichte context te ontwerpen en te installeren. Anders gezegd, u kunt uw klanten nog beter van dienst zijn!

Bent u brandpreventiemedewerker?
Deze cursus is bij uitstek geschikt voor iedere brandpreventiemedewerker die in een kort tijdsbestek kennis wil opdoen over FSE/Risicogerichte brandveiligheid. U bent na het volgen van de cursus in staat om brandveiligheid binnen een bredere risicogerichte context te benaderen.  

Waardevolle aanvulling op de opleiding brandpreventiedeskundige / brandmeester preventie of andere regelgerichte brandveiligheidsopleidingen

De opleidingen brandpreventiedeskundige / brandmeesterpreventie zijn vooral regelgerichte opleidingen (toetsen volgens het bouwbesluit). FSE is vooral gericht op risicogerichte brandpreventie. Het is dus een hele waardevolle aanvulling op iedere regelgerichte opleiding.

Opleidingsduur

De workshop duurt 1 dag. De cursusdag duurt van 09:00 uur tot ongeveer 16:00 uur. 

Gewenste voorkennis FSE in 1 dag

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De cursus is op MBO+/HBO niveau.

Studiebelasting

Niet van toepassing.

Prijs

De investering voor deze workshop bedraagt € 555,-. Dit is inclusief lesmateriaal en een verzorgde lunch. Zie ook tab Data & Prijzen voor meer informatie hierover.

Examen

Niet van toepassing. U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

Workshop op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs of via 088 008 8321.

Gecertificeerde docenten

Vier medewerkers van Obex hebben het certificaat FSE behaald!In de zomer van 2015 hebben vier docenten van Obex de volledige cursus Fire Safety Engineering van het IFV gevolgd. Alle vier de medewerkers zijn glansrijk geslaagd voor deze opleiding. Obex beschikt dan ook over gecertificeerde medewerkers op het gebied van Fire Safety Engineering.

Subsidie

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken. 

 

Cursusonderwerpen

 • Huidige denkraam en visie op brandveiligheid
 • Van regelgericht naar risicogericht
 • Visie FSE
 • BIO-maatregelen
 • De aspecten van een  brand- en rookontwikkeling (fysisch aspect)
 • Het gedrag en kenmerken van mensen bij brand- en rookontwikkeling ( psychonomisch aspect)
 • Beheersing van brand
 • Vluchtveiligheid
 • FSE in de praktijk
 • Toepassingen van FSE

Cursusdata 

 • 27 juni 2019 (Doorwerth)

Alternatieve cursusdatum:

 • N.n.b.

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 1 dag.
 • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 555,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch

Subsidie

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.