Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Brandveiligheidsinstallaties bouwbesluit

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Brandveiligheidsinstallaties bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 beschrijft de bouwtechnische en installatietechnische voorschriften met betrekking tot brandveiligheid. In deze 1-daagse cursus zal de nadruk liggen op de installatietechnische voorzieningen zoals brandbeveiligingsinstallaties. Brandbeveiligingsinstallaties zijn technische voorzieningen gericht op het beperken van de gevolgen van brand, het veilig vluchten en een doeltreffende inzet van de brandweer. Voorbeelden van brandbeveiligingsinstallaties zijn onder o.a. brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, noodverlichting, blusmiddelen etc.

Voor wie is de cursus interessant

De cursus is interessant voor iedereen die zich met Brandveiligheid bezighoudt ,zoals:

 • Medewerkers van installatiebedrijven
 • Medewerkers van installatietechnische adviesbureaus
 • Eigenaren en gebruikers van gebouwen
 • Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers
 • Medewerkers van woningstichtingen / projectontwikkelaars
 • Medewerkers van de brandweer
 • Medewerkers van bouw- en woningtoezicht
 • Medewerkers van branddetectiebedrijven en installateurs

Doelstelling van de cursus

Inzicht krijgen in de wet- en regelgeving van Brandveiligheidsinstallaties.

Opleidingsduur

De cursus duurt 1 dag. De cursusdag start om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur.

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De cursus is op MBO+ niveau. 

Studiebelasting

De cursus beperkt zich tot het volgen van de cursus. 

Prijs

De investering bedraagt € 499,-. Dit is inclusief lesmateriaal, exclusief BTW. Zie ook tab data en prijzen.

Certificaat

Na afronding van de cursus krijgt u een certificaat van deelname.

Cursus op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs via verkoop@obex.nl of 088 008 8321.
 

Cursusonderwerpen

 

Het Bouwbesluit

Brandmeldinstallaties

 • Aanwezigheid
 • Doormelding
 • Certificering
 • Bewakingsomvang
 • Sturingen

Ontruimingsalarminstallaties

 • Aanwezigheid
 • Uitvoeringsvormen 
 • Certificeren 

Noodverlichting

 • Aanwezigheid 
 • Vluchtroutes i.v.m. projecteren noodverlichting

Vluchtrouteaanduiding

 • Aanwezigheid 
 • Uitvoeringsvormen
 • Projectering tips (in grote lijnen word hier aandacht aan besteed, u leert dus niet om een noodverlichtingsinstallatie te projecteren. Indien u dit wilt leren verwijzen wij u graag naar de 3-daagse cursus Noodverlichtingsdeskundige).

Brandslanghaspel / Blustoestellen / Brandweerlift

 • Aanwezigheid 

Sprinklerinstallaties / Watermistinstallaties / Woningsprinkler

 • Aanwezigheid
 • Uitvoeringsvormen

Automatische blusinstallaties

 • Aanwezigheid
 • Uitvoeringsvormen

Voorzieningen aan deuren 

 • Sturing brandmeldinstallatie
 • Werking bij stroomuitval

Luchtbehandelingsinstallaties

 • Sturing brandmeldinstallatie

Rook en Warmte Afvoerinstallaties (RWA)

 • Aanwezigheid
 • Uitvoeringsvormen 
 • Certificeren 

Overdrukinstallaties

 • Aanwezigheid

Rookbeheersingsinstallaties

 • Aanwezigheid
 • Certificeren 

Brandweerlift

 • Aanwezigheid

Brandweeringang

 • Uitvoeringsvormen 

Rolluiken en zonweringsinstallaties

 • Sturing brandmeldinstallatie


Onderhoud en zorgplicht en wat betekent dit voor brandveiligheidsinstallaties 

Brandcompartimentering

 • Op doorvoeringen
 • Op functiebehoud bekabeling 

Cursusdatum

 • De cursus start op 11 oktober 2018 (Doorwerth)

Alternatieve cursusdatum:

 • De cursus start op 18 april 2019 (Doorwerth)

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 1 dag . 
 • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur.

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 499,-
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.