Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Brandpreventiedeskundige 1

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Cursus Brandpreventiedeskundige
Nu voor een speciale prijs en betaling in termijnen mogelijk!

 

U wilt alles leren over brandveiligheid binnen een relatief kort tijdsbestek? Dan is dit de cursus voor u. De cursus begint bij de theorie van preventieve brandveiligheid en eindigt met het toetsen van een bouwplan op de brandveiligheidseisen.

Brandmeldinstallaties, Brandcompartimenten, Loopafstanden, Noodverlichting, Bouw- en Gebruiksvergunning. Alles komt voorbij met deze cursus. Niet voor niets wordt het diploma Brandpreventiedeskundige 1 geëist bij verschillende certificeringsregelingen zoals BRL Regelingen, erkend PvE / UPD / IPB opsteller en BGB opnamebedrijf.

U kunt zich aan de rechterkant van dit blok inschrijven voor de cursus Brandpreventiedeskundige.

Waarom brandpreventiedeskundige volgen bij Obex?

 • Wij verzorgen deze cursus al meer dan 7 jaar (voorheen Brandmeester Preventie genoemd)
 • De docent is naast docent ook werkzaam als consultant binnen Obex
 • Obex houdt zich dagelijks bezig met advisering binnen de brandveiligheid. Dit resulteert dat:
  • Wij het hoogste slagingspercentages hebben.
  • De cursus leuk, interactief en praktisch is.
  • Onze cursus gemiddeld met een 8 wordt beoordeeld.

Voor wie is de cursus Brandpreventiedeskundige interessant:

De cursus is interessant voor Iedereen die zich met Brandveiligheid bezighoudt zoals:

 • Eigenaars en gebruikers van gebouwen
 • Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers
 • Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars
 • Medewerkers van de brandweer
 • Medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht
 • Medewerkers van Branddetectiebedrijven en Installateurs
 • Medewerkers van Architecten- en Adviesbureaus
 • PvE / UPD / IPB opstellers
 • BGB opname bedrijven

Doelstelling van de cursus Brandpreventiedeskundige 1 (Brandmeester Preventie)

 • Brede kennis over brandveiligheid opdoen die u direct in de praktijk kunt toepassen
 • Kennis opdoen om zelfstandig bouwplantoetsingen te kunnen uitvoeren en eisenpakketten voor brandveiligheid gedegen op te stellen
 • Veel verbanden leggen met de praktijk, waardoor de cursus levendig en interessant is
 • Praktische tips meegeven voor het op een juiste wijze en efficiënt uitvoeren van bouwplantoetsingen
 • Vertaalslag maken van de theorie (bouwplantoetsing en regelgeving) naar de praktijk (daadwerkelijke technische oplossing voor brandwerendheid, rookwerendheid etc.)

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De cursus is op MBO+/ HBO-niveau. Wel wordt verwacht dat de cursist bouwtekeningen kan lezen.

Opleidingsduur

12 dagen van 9.00 tot 16.00 u.

Studiebelasting

Naast het studeren voor het examen dient u rekening te houden met een gemiddelde studiebelasting van ca. 4 uur per lesdag (afhankelijk van uw vooropleiding)

Examen

U kunt zich aanmelden voor een officieel onafhankelijk examen “Brandpreventiedeskundige1”. U dient zichzelf aan te melden voor een examen. Kijkt u voor exameninstanties op deze pagina.

Diploma Brandpreventiedeskundige en wetgeving

Er is een wetswijziging voorgesteld voor het toetsen van bouwplannen en toezicht houden op verbouw. De bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren dienen gecertificeerd te zijn volgens de BRL regelingen 5019 en 5006. In deze regelingen is o.a. beschreven dat medewerkers in bezit dienen te zijn van het diploma brandpreventiedeskundige. Bekijk voor informatie over deze ontwikkeling het volledige nieuwsbericht.

Let op! U dient zich apart in te schrijven voor dit examen op de website van CertoPlan.

Examentraining

Wij raden het aan om voordat u examen doet een examentraining Brandpreventiedeskundige bij ons te volgen. 
Let op: De examentraining Brandpreventiedeskundige zit bij de reguliere cursus inbegrepen en wordt op de laatste dag behandeld.

Prijs

De cursus Brandpreventiedeskundige 1 kost nu tijdelijk € 2.850,-. Alle aanvullende informatie kunt u vinden onder het tabblad Data en Prijzen.

Cursus op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs via opleidingen@obex.nl of 088 008 8321.

Combinatietip 1

Combineer de cursus met de 1-daagse cursus Brandwerende Scheidingen. Deze cursus sluit perfect aan op de cursus Brandpreventiedeskundige.

Combinatietip 2 

Wilt u meer de diepte ingaan over bouwkundige brandveiligheid, dan verwijzen wij u graag naar onze 3-daagse opleiding Specialist Bouwkundige Brandveiligheid. U leert alles over de wet- en regelgeving rondom bouwkundige brandveiligheid en u krijgt uitgelegd hoe dit in de praktijk kan en moet worden toegepast. 

 

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken. 

Onderwerpen

Wet - en regelgeving, o.a.:

 • Woningwet (Bouwbesluit, Regeling Bouwbesluit)
 • Wet Milieubeheer
 • Arbowet
 • Wet Veiligheidsregio’s, brandbeveiligingsverordening
 • De samenhang tussen de wetten

Vergunningen, o.a.
Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht
Omgevingsvergunningen voor het:
- Bouwen
- Brandveilig gebruiken
- Gebruiksmelding
Vergunningsvrije Bouwwerken

Bouwbesluit systematiek, o.a.:

 • Voor welke gebouwen geldt het Bouwbesluit
 • Hoe is het Bouwbesluit opgezet
 • Wat betekent het Bouwbesluit voor nieuwbouw, bestaande bouw en tijdelijke bouw
 • Rechtens verkregen niveau
 • Werken met de aansturingstabellen in het Bouwbesluit

Uitleg van termen, begrippen en definities binnen het Bouwbesluit, o.a.: 

 • Gebruiksfunctie
 • Gebruiksoppervlakte
 • Meetniveau
 • Verblijfsgebied / verblijfsruimte
 • Gemeenschappelijk / niet gemeenschappelijk / gezamenlijk
 • Zelfredzaamheid

Beperking van uitbreiding van brand, o.a.:

 • Brandcompartimentering
 • Spiegelsymmetrie
 • Brandoverslag en branddoorslag (WBDBO)
 • Beschermde subbrandcompartimentering

Beperking van verspreiding van rook, o.a.:

 • Subbrandcompartimentering
 • Loopafstanden
 • Weerstand tegen branddoorslag (WBD)

Vluchten, o.a.:

 • Vluchtroutes
 • Inrichting van vluchtroutes

Sterkte bij brand, o.a.:

 • Draagconstructie van vluchtroute
 • Bouwconstructie

Materialen in het bouwbesluit, o.a.:

 • Brandklasse
 • Rookklasse

Installaties, o.a.:

 • Brandslanghaspels
 • Draagbare blusmiddelen
 • Droge blusleidingen
 • Brandweerlift
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingsalarminstallatie

Gelijkwaardigheid en gelijkwaardige veiligheid, o.a.:

 • Grote brandcompartimenten
 • Hoge en ondergrondse gebouwen
 • Beheersbaarheid van brand
 • Installaties ten behoeve van gelijkwaardige oplossingen
 • Wanneer pas je gelijkwaardigheid toe
 • De procedure om gelijkwaardigheid aan te vragen

Voorkomen en beperken van brand, o.a.:

 • Eisen aan toestellen en installaties
 • Eisen aan aankleding in een besloten ruimte
 • Eisen aan beweegbare constructie onderdelen
 • Eisen aan brandwerende doorvoeringen
 • Eisen voor aanvullende behandeling constructieonderdelen
 • Eisen brandgevaarlijke stoffen

Tijdig vaststellen van brand, o.a.:

 • Wanneer moet een brandmeldinstallatie aanwezig zijn
 • Bepaling van de bewakingsomvang van een brandmeldinstallatie
 • Bepaling van de kwaliteitseisen (o.a. certificering)van een brandmeldinstallatie
 • Bepaling doormelding naar een Regionale alarmcentrale
 • Eisen bij samenvallende vluchtroutes (doodlopende einden)
 • Rookmelders 

Vluchten bij brand, o.a.:

 • Wanneer moet er een ontruimingsalarminstallatie zijn
 • Eisen aan een ontruimingsalarminstallatie
 • Ontruimingsplan
 • Wanneer moet er vluchtrouteaanduiding komen
 • Eisen aan vluchtrouteaanduiding
 • Eisen aan opstelling inventaris
 • Eisen aan deuren in vluchtroutes
 • Valgevaarlijk aankleding van een ruimte
   

De relatie tussen preventie en repressie, o.a.:

 • De brandweerinzet
 • Bluswatervoorzieningen
 • Bereikbaarheid
 • Brandmeldinstallatie

Bouwplantoetsen in de praktijk, o.a.:

 • Stappenplan voor bouwplantoetsing brandveiligheid

Normen, o.a.:

 • Normen en de rechtsgeldigheid
 • Soorten normen
 • Kwaliteitsverklaringen
 • Certificering

Vanuit theorie (regelgeving/bouwplantoetsing) naar praktijk, o.a:

 • Aandachtspunten en tips
 • Veel voorkomende fouten
 • Stappenplan

Handhaving, o.a.:

 • Begrippen: bestuurlijke boete, bestuursdwang, sluiting
 • Wanneer wordt welke sanctie toegepast?

Examentraining, o.a.:

 • Oefenexamen meerkeuze vragen
 • Oefenexamen casus

Cursusdata 

 • 26 maart 2019. (Doorwerth)
  Overige dagen: 2, 9, 16 en 23 april, 7, 14, 21 en 28 mei, 4, 11 en 18 juni 2019.

Alternatieve datum:

 • N.n.b.

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 12 dagen . 
 • Elke cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 2.850,-
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.

LET OP: Wilt u het cursusbedrag liever in termijnen betalen, dan is dit uiteraard ook mogelijk! 
 

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.