Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Bouwrecht en Brandveiligheid

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Indien u behoefte heeft om binnen één dag een breed en actueel beeld te vormen van het publiekrechtelijke bouwrecht in relatie tot brandveiligheid, is dit dé cursus die geschikt is voor u. Tijdens de cursus komen onderwerpen voorbij die betrekking hebben op: Bestuursrecht, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (regelt de omgevingsvergunning), Woningwet, Bouwbesluit 2012, Bouwverordeningen en jurisprudentie hieromtrent. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw eigen werkomgeving.

Na afloop van de cursus kunt u vragen beantwoorden, zoals; Wat mag en kan een bevoegd gezag van u eisen? Welke verplichtingen hebt u als eigenaar en/of gebruiker vanuit de overheid? Moet u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen of kunt u met een melding volstaan?

Voor wie is de cursus Bouwrecht en Brandveiligheid interessant

De cursus is interessant voor iedereen die zich met Brandveiligheid bezighoudt. Denk hierbij aan;

 • Eigenaars en gebruikers van gebouwen
 • Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers
 • Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars
 • Medewerkers van de brandweer
 • Medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht
 • Medewerkers van Branddetectiebedrijven en Installateurs
 • Medewerkers van Architecten- en Adviesbureaus

Doelstelling van de cursus

U krijgt tijdens de cursus een eenduidig beeld van het actuele en publiekrechtelijke bouwrecht. U krijgt inzicht in:

 • De oorsprong van deze wet- en regelgeving.
 • De eisen en voorschriften vanuit het bestuursrecht in relatie tot brandveiligheid;
 • De eisen vanuit de WABO, de Arbowet en de Woningwet in relatie tot brandveiligheid;
 • De eisen met betrekking tot (omgevings)vergunningen;
 • De eisen met betrekking tot gebruiksmeldingen;
 • De samenhang van het Bouwbesluit met andere wet- en regelgeving, normen, regelingen, etc.
 • De huidige staat van de Bouwverordeningen;
 • Actuele jurisprudentie.

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan uw voorkennis.  De cursus is op MBO+ niveau. Weet u niet zeker of uw voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons kantoor. Wij adviseren u graag.

Opleidingsduur

De cursus duurt 1 dag. Elke lesdag duurt van 09:00 uur tot en met ongeveer 16.00 uur.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

Certificaat

Na afronding van de cursus krijgt u een certificaat van deelname.

Cursus op locatie

Deze cursus kan ook op locatie worden verzorgd.
Graag maken wij een voorstel op maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via 088 008 8321 of stuur een bericht naar info@obex.nl.

Eerdere reacties op deze cursus:

Enkele recensies van mensen die deze cursus reeds hebben gevolgd:

 • "Deze cursus geeft je op eenvoudige wijze inzicht hoe de regelgeving in elkaar zit”
 • "De cursus is erg interessant en benaderd vanuit de praktijk. Dat maakt de stof in deze cursus heel behapbaar.”

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van welke regeling u gebruik kunt maken. 

 

Wet - en regelgeving, o.a.:

 • WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)
 • BOR (Besluit Omgevingsrecht)
 • MOR (Ministeriële Regeling Omgevingsrecht)
 • Woningwet
 • Bouwbesluit 2012
 • Regeling Bouwbesluit
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Arbeidsomstandighedenregeling
 • Wet Veiligheidsregio’s
 • Besluit Veiligheidsregio’s
 • Regeling Wet Veiligheidsregio’s
 • Bouwverordeningen
 • Brandbeveiligingsverordeningen 
 • De samenhang tussen de wetten
   

Vergunningen, o.a.

 •  Omgevingsvergunningen voor het:
 •  Bouwen
 • Brandveilig gebruiken
 • Vergunningsvrije Bouwwerken
 • Indieningsprocedures
 • Indieningsvereisten
 • Gebruiksmelding
 • Jurisprudentie 
   

Veel gestelde vragen in relatie tot het publiekrechtelijk bouwrecht, o.a.:

 • Wat mag een bevoegd gezag eisen?
 • Moet ik bij het wijzigingen van de brandcompartimentering een omgevingsvergunning aanvragen?
 • Welke rechtszekerheid biedt een omgevingsvergunning?
 • Mag een vergunningsaanvraag worden geweigerd als deze voldoet aan de indienigsvereisten?
 • Welke eisen gelden ten tijde van een verbouwactiviteit?
 • Op welke wijze werkt het publiekrechtelijk bouwrecht?

Cursusdata 

 • 10 december 2018 (Doorwerth)

Alternatieve cursusdatum

 • 18 maart 2019 (Doorwerth)
 • 6 juni 2019 (Doorwerth)

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 1 dag . 
 • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 555,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van welke regeling u gebruik kunt maken.