Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Bouwbesluit Brandveiligheid

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Cursus Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid

De bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorschriften die in Nederland gelden zijn grotendeels benoemd in het Bouwbesluit 2012. Dit Bouwbesluit 2012 is het uitvoeringsbesluit dat wordt aangestuurd vanuit de Woningwet en bevat onder andere technische voorschriften over het brandveilig (ver)bouwen van bouwwerken en over de brandveilige staat van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen. Indien u behoefte heeft om binnen 2 dagen veel kennis op te doen over de wettelijke verplichtingen op gebied van brandveiligheid is dit dé cursus die geschikt is voor u.

Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in het publiekrecht, zijn:

 • Het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden), en;
 • Het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel.

Belangrijk hierbij is dat het behoud van bouwwerken en het voorkomen van schade aan milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belang geen doelstellingen zijn vanuit het Bouwbesluit.

Om een volledig beeld te geven van de vereisten vanuit het Bouwbesluit 2012 is de cursus opgedeeld in een meerdere onderwerpen, wetende:

 • Ontstaan van wetgeving;
  Om een integraal beeld te geven van het ontstaan en de uiteenzetting van de Nederlandse regelgeving omtrent brandveiligheid.
 • Omgevingsvergunningen en de gebruiksmelding;
  Voor welke activiteiten dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, wat is het belang van vergunningverlening en op welke wijze moet dit worden aangevraagd en vastgelegd.
 • Bouwtechnische voorschriften;
  (Beschermde sub)brandcompartimentering, de bijdrage die constructiematerialen leveren aan brand en rook, het veilig vluchten, de stabiliteit bij brand van de bouwconstructie e.d.
 • Installatietechnische voorschriften
  De verplichting tot het installeren van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandslanghaspels, mobiele blustoestellen e.d.
 • Organisatorische voorschriften;
  Hulpverlening bij brand, gebruik van aankleding, veilig gebruik van vluchtdeuren e.d. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorschriften vanuit de Arbowet- en regelgeving.

De opgedane kennis is voor u direct toepasbaar in uw eigen werkomgeving. 

Voor wie is de cursus Bouwbesluit Brandveiligheid interessant

De cursus is interessant voor iedereen die zich met Brandveiligheid bezighoudt. 

Denk hierbij aan;

 • Eigenaars en gebruikers van gebouwen
 • Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers
 • Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars
 • Medewerkers van de brandweer
 • Medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht
 • Medewerkers van Branddetectiebedrijven en Installateurs
 • Medewerkers van Architecten- en Adviesbureaus

Doelstelling van de cursus

Verdieping van uw kennis over brandveiligheid. 
Inzicht krijgen in:

 • de oorsprong van deze wet- en regelgeving.
 • de eisen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd.
 • de eisen met betrekking tot vergunningen.
 • de systematiek rondom veilig vluchten, subbrandcompartimenten, bezettingsgraadklasse, etc.
 • de terminologie zoals (extra) beschermende route, verkeersroute, veiligheidsvluchtroute, etc.
 • de samenhang van het bouwbesluit met andere wet- en regelgeving, normen, regelingen, etc.

En ook:

 • de verschillen in eisen voor verschillende gebruiksfuncties zoals welk type brandbeveiligingsinstallatie is geëist voor de toegepaste gebruiksfunctie.
 • de invloed van het bouwbesluit op de uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties zoals o.a. brandmeld- en ontruimingsinstallaties, vluchtwegaanduiding en doormeldingen naar Regionale Alarmcentrales (RAC).
 • de invloed van het Bouwbesluit 2012 op certificeringsregelingen.
 • de uitvoering van gelijkwaardige oplossingen.

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan uw voorkennis. 

De cursus is op MBO- niveau. Weet u niet zeker of uw voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons kantoor. Wij adviseren u graag.

Opleidingsduur

De cursus duurt 2 dagen. Elke lesdag duurt van ongeveer 09:00 uur tot en met 16.00 uur.

Studiebelasting

Na de eerste cursusdag krijgt iedere cursist een opdracht mee, die uitgewerkt dient te worden. De studiebelasting bedraagt hiervoor c.a. 2 uur.

Certificaat

Na afronding van de cursus krijgt u een certificaat van deelname.

Cursus op locatie

Deze cursus kan ook op locatie worden verzorgd.

Graag maken wij een voorstel op maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via 088 008 8321 of stuur een bericht naar info@obex.nl.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van welke regeling u gebruik kunt maken. 

Onderwerpen

In hoofdlijnen komen dezelfde onderwerpen aan bod als bij de uitgebreide cursus 'Brandpreventiedeskundige 1' alleen in minder uitgebreide vorm.

Wet - en regelgeving, o.a.:

 • Woningwet (Bouwbesluit, Regeling Bouwbesluit, geschiedenis, brandbeveiligingsconcepten)
 • Wet Milieubeheer
 • Arbowet
 • Wet Veiligheidsregio’s, brandbeveiligingsverordening 
 • De samenhang tussen de wetten

Vergunningen, o.a.

 • Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht
 • Omgevingsvergunningen voor het:
  - Bouwen
  - Brandveilig gebruiken
  - Vergunningsvrije Bouwwerken
  - Indieningsprocedures
  - Tekeningen 

Bouwbesluit systematiek, o.a.:

 • Voor welke gebouwen geldt het Bouwbesluit
 • Hoe is het Bouwbesluit opgezet
 • Wat betekent het Bouwbesluit voor nieuwbouw, bestaande bouw en tijdelijke bouw
 • Werken met de aansturingstabellen in het Bouwbesluit

Uitleg van termen, begrippen en definities binnen het Bouwbesluit, o.a.:

 • Gebruiksfunctie
 • Minimaal aantal personen
 • Gebruiksoppervlakte
 • Meetniveau 
 • Gebieden en ruimten
 • Gemeenschappelijk / niet gemeenschappelijk / gezamenlijk
 • (gecorrigeerde) Loopafstand

Beperking van uitbreiding van brand, o.a.:

 • Brandcompartimentering
 • Spiegelsymmetrie
 • Brandoverslag en branddoorslag (WBDBO)

Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook, o.a.:

 •  Beschermd subbrandcompartimentering
 • Subbrandcompartimentering

Veilig vluchten, o.a.:

 • Vluchtroutes
 • Capaciteit van een vluchtroute
 • Ontruimingsplannen 

Sterkte bij brand, o.a.:

 • Draagconstructie van vluchtroute
 • Bouwconstructie

Materialen in het bouwbesluit, o.a.:

 • Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
 • Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Installaties, o.a.:

 • Brandslanghaspels en blustoestellen
 • Droge blusleidingen
 • Brandweerlift
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Brandmeldinstallatie en huisrookmelders
 • Ontruimingsalarminstallatie
 • Onderhoud en zorgplicht

Gelijkwaardigheid en gelijkwaardige veiligheid, o.a.:

 • Grote brandcompartimenten
 • Hoge en ondergrondse gebouwen
 • Beheersbaarheid van brand
 • Installaties ten behoeve van gelijkwaardige oplossingen
 • Wanneer pas je gelijkwaardigheid toe

Gebruikseisen uit het Bouwbesluit m.b.t. ‘Voorkomen brandgevaar en ontwikkelen van brand’, o.a.:

 • Eisen aan brandgevaarlijke inrichtingselementen
 • Eisen aan aankleding in een besloten ruimte
 • Eisen brandgevaarlijke stoffen
 • Restrisico 

Gebruikseisen uit het Bouwbesluit m.b.t. ‘Veilig vluchten bij brand’, o.a.:

 • Eisen aan opstelling inventaris
 • Eisen aan deuren in vluchtroutes
 • Valgevaarlijk aankleding van een ruimte

Normen, o.a.:

 • Normen en de rechtsgeldigheid
 • Soorten normen
   

Integrale brandveiligheid

Cursusdata 

 • 5 november 2018 (Doorwerth)
  Overicge cursusdag: 19 november 2018

Alternatieve cursusdata:

 • De cursus start op 12 maart 2019 (Doorwerth)
  Overige cursusdag: 26 maart 2019
 • De cursus start op 10 juni 2019 (Doorwerth)
  Overige cursusdag: 24 juni 2019.

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 2 dagen . 
 • Elke cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 850,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.

Tijdelijke combinatie-aanbieding:

 • Combineer de cursus met de 1-daagse cursus Brandwerende Scheidingen. Tijdelijk bieden wij dit pakket aan voor de prijs van €1.295,-

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van welke regeling u gebruik kunt maken.