Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

BHV Ploegleider

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

De ploegleider BHV geeft op een adequate wijze leiding aan het BHV-team bij een calamiteit. De ploegleider zorgt er ook voor dat het BHV-team geoefend blijft en dat de hulpmiddelen worden beheerd en gecontroleerd. 

Doelstelling van de cursus

Na het volgen van de cursus heeft de cursist:

  • Kennis van de wettelijke basis van bedrijfshulpverlening;
  • Kennis van scenario’s die kunnen optreden in het bedrijf;
  • Kennis van BHV-voorzieningen en BHV-middelen;
  • Kennis en inzicht in de taak van ploegleider BHV;
  • Kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet;
  • Kennis van de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening;
  • Inzicht in het samenwerken met hulpdiensten.
     

Daarnaast kan de cursist leidinggeven aan een BHV team.
De cursus is praktijkgericht, heeft een huiswerkopdracht en wordt afgesloten op de tweede dag door middel van een examen.

Voor wie is de cursus interessant

De cursus is bedoeld voor de BHV’er die binnen zijn organisatie leiding gaat geven aan een ploeg BHV’ers.

Gewenste voorkennis

U dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat BHV.

Opleidingsduur

De cursus duurt 2 dagen van 8.30 uur tot 16.30 uur (inclusief examen). In verband met huiswerk zit er minimaal 1 week tussen de 2 praktijkdagen.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de twee praktijkdagen en het maken van één huiswerkopdracht.

NIBHV

De cursus Ploegleider BHV wordt gegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV.

De Tesmo-docenten

Tesmo werkt alleen met gekwalificeerde en gediplomeerde eerste hulp docenten die zijn geregistreerd bij het Oranje Kruis en de NRR (Nederlandse Reanimatieraad). Verder zijn ze didactisch geschoold en hebben ruime ervaring met doceren. Zij zijn tevens fulltime in dienst bij Tesmo. 

Examen / Certificaat

De tweede dag van de cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen bestaat uit twee onderdelen:

  • Theorie-examen van 25 meerkeuzevragen;
  • Praktijkexamen waarbij de cursist wordt beoordeeld op het uitvoeren van praktijkverrichtingen.

Indien zowel de theorie als praktijk positief is, ontvangt de cursist het NIBHV basisdiploma Ploegleider BHV.

Geldigheid BHV-pas

Het diploma Ploegleider BHV is 2 jaar geldig. Ons advies is om jaarlijks de bijscholing Ploegleider BHV te volgen om de kennis en nieuwe ontwikkelingen bij te houden.

Cursus op locatie

Deze cursus en het examen wordt bij u op locatie verzorgd. Graag maken wij hiervoor een voorstel op maat.

Onderwerpen

De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden, zijn:

  • Controle en analyse van een melding
  • Het maken van een inzetplan
  • Leiding geven aan de inzet
  • Communicatie
  • Afhandeling incident 
  • Veiligheid 

Cursusdata

  • 10 september 2018 (Doorwerth)
    Overige cursusdag op 17 september 2018. 

Opleidingsduur

  • De cursus duurt 2 cursusdagen van 09:00 tot 16.30 uur (inclusief examen)

Prijs

  • €395,- exclusief BTW.