Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

BHV Herhaling

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Doelstelling van de cursus

Natuurlijk is de doelstelling dat u na het volgen van deze cursus beschikt over de verlenging van uw BHV-pas zoals wordt vereist door de ARBO-wet. Maar nog veel belangrijker is dat u na het volgen van de cursus beschikt over kennis en vaardigheden die u ook echt kunt gebruiken in uw praktijksituatie.

Voor wie is de cursus interessant

De herhalingscursus is van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basiscursus hebben afgerond en waarvan de BHV-pas niet ouder is dan 1 jaar en 3 maanden.

Cursus op locatie

De cursus en examens worden op locatie verzorgd. Hierbij zullen wij onder andere uitgaan van de restrisico’s uit uw RI&E. Wij laten de BHV training aansluiten op uw bedrijfsspecifieke risico’s, wensen en eisen. Graag maken wij hiervoor een voorstel op maat.?

Gewenste voorkeur

Om deel te nemen aan de BHV herhalingscursus moet u in het bezit zijn van een BHV-pas niet ouder dan 1 jaar en 3 maanden.

Opleidingsduur

1 dag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

De docenten

Tesmo werkt alleen met gekwalificeerde en gediplomeerde Eerste Hulp docenten die zijn geregistreerd bij het Oranje Kruis en de NRR (Nederlandse Reanimatieraad).

NIBHV

De herhalingscursus BHV wordt gegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV.

Examen / Certificaat

Er is geen examen aan de cursus gekoppeld. Aan de hand van de praktijkoefeningen wordt bepaald of de cursist voldoet aan de eisen om BHV-pas te verlengen. De cursist ontvangt dan een nieuwe BHV-pas die weer 1 jaar geldig is. 

BHV voor grote instellingen

Indien u over honderden tot duizenden BHVers beschikt, vraagt de organisatie en het beleid een andere aanpak dan organisaties met veel minder BHVers. De investeringen lopen dan op van tienduizenden tot honderduizenden euro’s per jaar en daarnaast vergt het veel meer organisatie. Het op de meest effectieve wijze financieel en technisch beheren van een BHV organisatie verdient daarom ook alle aandacht. Daarnaast is de wetgeving flink aangescherpt t.a.v. de omvang van uw ontruimingsorganisatie. Deze wetswijziging betekent voor u dat de overheid (o.a. brandweer) hierop meer gaat toetsen en zo nodig zware sancties hieraan verbindt. 

Tesmo kan u hierbij volledig ontzorgen, eventueel met inzet van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Samen met u wordt een plan uitgewerkt om met de laagste kosten het hoogste rendement te behalen. Daarbij kan Tesmo ook uw hele BHV administratie- en planning u uit handen nemen. Kik hier voor verdere informatie.

Eerste hulp "Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp"

  • Hoe te handelen bij o.a uitwendige wonden, oogletsel, kneuzingen en verstuikingen
  • Leren reanimeren en het gebruik van AED
  • Optreden bij o.a. verslikking, shock, hartinfarct, beroertje, epilepsie

Brandbestrijding en Ontruiming

  • Beginnende brand blussen a.d.h.v. verschillende praktijksituaties
  • Uitleg hoe een brand ontstaat en zich ontwikkelt
  • Communicatie

Cursusdata

  • N.n.b.

Opleidingsduur

  • 1 dag

Prijs

  • €185,- exclusief BTW, inclusief lunch.