Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

BHV Herhaling bij u op locatie

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

BHV herhaling bij u op locatie

Makkelijk, geen reistijd, trainen in uw eigen omgeving, afgestemd op uw gebruik en risico’s en ook nog financieel erg aantrekkelijk!

Waarom nog een BHV opleiding extern volgen gezien al deze voordelen. Zelfs al bij 4 personen is het financieel aantrekkelijk om de BHV cursus in company te houden, het verschil is slechts ca. € 80,- p.p. in vergelijking met losse inschrijvingen, vanaf 5 personen is de prijs al bijna gelijk! Sluit u een driejaren overeenkomst af, wordt het nog interessanter voor u.

Deze cursus wordt gegeven door ons zusterbedrijf Tesmo, Tesmo is volledig gespecialiseerd in het geven van BHV cursussen op locatie bij onze klanten. Daardoor kunnen wij deze cursus voor een scherp tarief en tegen een hoge kwaliteit bij u op locatie verzorgen.

De tarieven

U kunt snel en eenvoudig uw prijs bepalen.

 • Het vaste tarief t/m 6 personen bedraagt € 1.050,-.
 • Daarna betaalt u per extra deelnemer slechts € 75,-, met een maximum van 14 deelnemers
 • Dit betekent de volgende totaal groepsprijs en prijs per deelnemer (op basis van die groep).
   
Aantal deelnemers Totaalprijs Prijs per deelnemer Totaalprijs bij 3 jaar contract/groep*
4 € 1.050 € 263 € 998
5 € 1.050 € 210 € 998
6 € 1.050 € 175 € 998
7 € 1.125 € 161 € 1.069
8 € 1.200 € 150 € 1.140
9 € 1.275 € 142 € 1.211
10 € 1.350 € 135 € 1.283
11 € 1.425 € 130 € 1.354
12 € 1.500 € 125 € 1.425
13 € 1.575 € 121 € 1.496
14 € 1.650 € 118 € 1.568

*Korting bij 3-jaren overeenkomst Indien u een overeenkomst afsluit voor 3 jaar, waarbij u ieder jaar een herhalingstraining volgt ontvangt u een extra korting van 5% over de totaalprijs.

Middag/avond cursus of de cursus verdelen over 2 avonden
Indien gewenst kunnen wij de cursus ook verzorgen vanaf 13.00-20.00 of verdelen over 2 avonden. 
De meerprijs voor de middag/avondcursus bedraagt per cursusgroep: € 100,-.
De meerprijs, voor een cursus, verdeeld over 2 avonden bedraagt per cursusgroep.: € 500,- 

 

Doelstelling van de cursus

Natuurlijk is de doelstelling dat u na het volgen van deze cursus beschikt over de verlenging van uw BHV-pas zoals wordt vereist door de ARBO-wet. Maar nog veel belangrijker is dat u na het volgen van de cursus beschikt over kennis en vaardigheden die u ook echt kunt gebruiken in uw praktijksituatie.

Daarbij stemmen wij de cursus nadrukkelijk af op uw specifieke gebruik en risico’s. Dat is immers het grote voordeel t.o.v. deelname aan een algemene cursus. Daarbij maken wij ook regelmatig gebruik van lotus-medewerker(s) om zo realistisch mogelijk te oefenen. Klik op ‘Onderwerpen’ voor een uitgebreide beschrijving van de cursusinhoud en opzet.

Voor wie is de cursus interessant

De herhalingscursus is van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basiscursus hebben afgerond en waarvan de BHV-pas niet ouder is dan 1 jaar en 3 maanden.

Waarom de cursus volgen bij ons?

 • Maatwerk en hoge kwaliteit;
 • Tesmo ontzorgt!;
 • Een hoge mate van interactiviteit;
 • Een beoordeling door de cursisten met een 8 of hoger;
 • Cursisten vinden de cursussen afwisselend en leuk om te doen en ervaren het niet meer als een verplichte cursusdag;
 • Doordat Tesmo zich richt op de algehele (brand)veiligheid en BHV in een gebouw, wordt die ervaring ook weer verwerkt in de cursussen;
 • Onze docenten staan midden in de praktijk. De ene dag verzorgt hij een cursus/bijeenkomst en de andere dag inventariseert hij een gebouw/werkplek op veiligheid;
 • De docenten zijn fulltime in dienst. Dit is een waarborging voor kwaliteit en continuïteit;
 • Zeer hoog slagingspercentage!;
 • Uitstekende referenties.

Altijd maatwerk

Naast de scherpe prijsstelling is het allergrootste voordeel dat de cursus afgestemd wordt op uw gebruik en risico’s (RI&E). Het rendement is dus erg hoog. Als u tijd wilt/ ‘moet’ besteden aan BHV, doe het dan goed is ons motto.

Voorwaarden voor de locatie

Over het algemeen kunnen wij op iedere locatie de training uitvoeren. Dit zijn de minimale voorwaarden:

 • Er is gelegenheid om de door ons verzorgde beamer te gebruiken (projectie op wand / scherm).
 • Voldoende ruimte om met aantal deelnemers eerste hulp en reanimatie (met de pop) te oefenen.
 • Voor de brandoefening dient een vrije buitenruimte beschikbaar te zijn van ca. 10 m2, waar tevens ook onze bus geplaatst kan worden.
 •  Verder gaan wij ervan uit dat de lunch, koffie, thee etc. door u verzorgd wordt.

Cursusadministratie door ons geregeld

Wij houden voor u de gehele BHV administratie bij. U heeft hier geen omkijken naar. U wordt door ons tijdig geïnformeerd voor herhalingsopleidingen en daarnaast houden wij ook bij, wie, wanneer, welke opleidingen heeft gevolgd. 

Gewenste voorkeur

Om deel te nemen aan de BHV herhalingscursus moet u in het bezit zijn van een BHV-pas niet ouder dan 1 jaar en 3 maanden.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

De docenten

Tesmo werkt alleen met gekwalificeerde en gediplomeerde Eerste Hulp docenten die zijn geregistreerd bij het Oranje Kruis en de NRR (Nederlandse Reanimatieraad). Onze docenten hebben regelmatig overleg over de ontwikkeling van nieuwe spelvormen. Ervaringen uit cursussen worden hierin verwerkt. De docenten blijven continu van elkaar leren. Doordat onze docenten ook beheerderstaken uitvoeren bij onze relaties, ontruimingsplannen opstellen en andere diensten en trainingen verzorgen, wordt die ervaring ook weer meegenomen in de trainingen. De trainingen blijven daardoor altijd interessant omdat BHV vanuit verschillende gebieden wordt belicht. 

NIBHV

De herhalingscursus BHV wordt gegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV.

Examen / Certificaat

Er is geen examen aan de cursus gekoppeld. Aan de hand van de praktijkoefeningen wordt bepaald of de cursist voldoet aan de eisen om BHV-pas te verlengen. De cursist ontvangt dan een nieuwe BHV-pas die weer 1 jaar geldig is. 

Cursusdata

De cursusdata wordt samen met u bepaald. Dat is één van de voordelen van een in company cursus. 

Aanmelden / Uitvoering

U kunt zich snel en eenvoudig aanmelden, door rechts op de inschrijfknop te klikken. In het veld ‘opmerkingen’ kunt u dan het aantal deelnemers, aantal groepen,  en uw voorkeursdata aangeven. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen nemen wij direct contact met u op om e.e.a. af te stemmen. Bij specifieke risico’s (bijvoorbeeld minder redzame personen) en/of meerdere BHV groepen maken wij een persoonlijke afspraak met u om alles door te nemen. 

Facturering

Uiterlijk 6 weken voor de cursus wordt het vaste minimumbedrag van € 1.050, gefactureerd. Na de cursusdag worden de eventuele extra deelnemers (> 6 deelnemers) gefactureerd. Betaling binnen 30 dagen.

BHV voor grote instellingen

Indien u over honderden tot duizenden BHVers beschikt, vraagt de organisatie en het beleid een andere aanpak dan organisaties met veel minder BHVers. De investeringen lopen dan op van tienduizenden tot honderduizenden euro’s per jaar en daarnaast vergt het veel meer organisatie. Het op de meest effectieve wijze financieel en technisch beheren van een BHV organisatie verdient daarom ook alle aandacht. Daarnaast is de wetgeving flink aangescherpt t.a.v. de omvang van uw ontruimingsorganisatie. Deze wetswijziging betekent voor u dat de overheid (o.a. brandweer) hierop meer gaat toetsen en zo nodig zware sancties hieraan verbindt. 

Tesmo kan u hierbij volledig ontzorgen, eventueel met inzet van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Samen met u wordt een plan uitgewerkt om met de laagste kosten het hoogste rendement te behalen. Daarbij kan Tesmo ook uw hele BHV administratie- en planning u uit handen nemen. Kik hier voor verdere informatie.

Cursusonderwerpen

Tijdens de herhalingscursus worden de belangrijkste onderwerpen van de BHV herhaald. Wij houden rekening met de eerder opgedane kennis en de specifieke risico’s in uw organisatie, zodat de herhalingscursus altijd verfrissend en interessant blijft. Ook zullen de evaluaties van eventuele ontruimingsoefeningen behandeld worden. 

Leermethodes

Om de herhalingstrainingen leerzaam en ook leuk te houden, maakt Tesmo gebruik van de volgende methodes:

 • Inzet van een Lotus slachtoffer: het nabootsen van meerdere reële situaties vergroot het leereffect bij de cursisten;
 • Spelvormen: onze BHV trainers ontwikkelen continu spelvormen en kaartspelen om de cursisten te voorzien van afwisselende praktijkopdrachten en om hun theorie te toetsen. Deze spelvormen hebben betrekking op het onderdeel Eerste Hulp maar ook op het onderdeel Reanimatie. Hierdoor gebeuren er onverwachte dingen waardoor een cursist de gehele training alert is en dient te blijven;
 • Table top oefening: door de inzet van table top oefeningen kan men nog dieper ingaan op ontruimen;
 • Blind masks: de cursisten krijgen een masker op en moeten zich dan zo snel mogelijk naar de uitgang begeven. Het doel is te laten zien wat er gebeurt indien een ruimte zich met rook heeft gevuld;
 • Rookmachine: indien mogelijk en nodig wordt de rookmachine ingezet tijdens het onderwerp Ontruimen;
 • Blusapparaten en blusdekens: de cursisten zullen zelf een brand blussen met een blusapparaat en een blusdeken;
 • Oefenpoppen: Tesmo beschikt over meerdere oefenpoppen zodat alle cursisten zelf ook reanimeren;
 • AED: in combinatie met de oefenpop oefenen de cursisten hoe een AED functioneert en hoe men dient te reanimeren;
 • Verbanden aanleggen: tijdens het onderdeel Eerste Hulp wordt de groep verdeeld in tweetallen en men oefent het aanleggen van verbanden, etc. 

Cursusdata

De cursusdata wordt samen met u bepaald. Dat is één van de voordelen van een in company cursus.

Cursusprijs

De prijs is afhankelijk van het aantal cursusten dat u graag wilt inschirijven. Wel kunt u  snel en eenvoudig uw prijs bepalen.

 • Het vaste tarief t/m 6 personen bedraagt € 1.050,-.
 • Daarna betaalt u per extra deelnemer slechts € 75,-, met een maximum van 14 deelnemers

Dit betekent de volgende totaal-groepsprijs en prijs per deelnemer (op basis van die groep). 

Aantal deelnemers Totaalprijs Prijs per deelnemer Totaalprijs bij 3 jaar contract/groep*
4 € 1.050 € 263 € 998
5 € 1.050 € 210 € 998
6 € 1.050 € 175 € 998
7 € 1.125 € 161 € 1.069
8 € 1.200 € 150 € 1.140
9 € 1.275 € 142 € 1.211
10 € 1.350 € 135 € 1.283
11 € 1.425 € 130 € 1.354
12 € 1.500 € 125 € 1.425
13 € 1.575 € 121 € 1.496
14 € 1.650 € 118 € 1.568

Tijd besparen met E-learning* Korting bij 3-jaren overeenkomst
Indien u een overeenkomst afsluit voor 3 jaar, waarbij u aansluitend op de basistraining 2 keer een jaarlijkse herhalingstraining volgt ontvangt u een extra korting van 5% over de totaalprijs.