Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

BHV Basis e-learning op mijn locatie / incompany

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

BHV Basis e-learning bij u op locatie / Incompany.

Makkelijk, geen reistijd, trainen in uw eigen omgeving, afgestemd op uw gebruik en risico’s en ook nog financieel erg aantrekkelijk!

Waarom nog een BHV opleiding extern volgen gezien al deze voordelen. Zelfs al bij 4 personen is het financieel aantrekkelijk om de BHV cursus in company te houden, het verschil is slechts ca. € 100,- p.p. in vergelijking met losse inschrijvingen, vanaf 6 personen is de prijs al bijna gelijk! Sluit u een driejaren overeenkomst af, wordt het nog interessanter voor u. Deze cursus wordt gegeven door ons zusterbedrijf Tesmo, Tesmo is volledig gespecialiseerd in het geven van BHV cursussen op locatie bij onze klanten. Daardoor kunnen wij deze cursus voor een scherp tarief en tegen een hoge kwaliteit bij u op locatie verzorgen. Daarnaast bespaart u met onze e-learning aanpak ook een hoop tijd en geld.

Schrijf u direct in of ontvang direct alle (prijs)informatie voor BHV bij u op locatie / Incompany

U kunt zich direct inschrijven voor BHV bij u op locatie, of u kunt alle aanvullende (prijs)informatie opvragen. 
Klik op één van onderstaande buttons.

 

De tarieven

Omdat BHV maatwerk is, stemmen wij de prijzen na overleg met u af.

Tijd besparen met E-learning

Maximaal drie weken voor de praktijkdag ontvangt de cursist de login codes voor de e-learning module. De E-learning module kan op een door de cursist gewenst moment gevolgd worden. Deze module wordt afgesloten met een toets via internet. De uitslag van de toets geeft aan of de cursist mag gaan deelnemen aan de praktijkdag.

Doelstelling van de BHV-cursus

Natuurlijk is de doelstelling dat u na het volgen van deze cursus beschikt over het BHV-certificaat zoals die vereist wordt door de Arbo-wet. Maar nog veel belangrijker is dat u, na het volgen van de cursus, beschikt over kennis en vaardigheden die u ook echt kunt gebruiken in uw praktijksituatie. Daarbij stemmen wij de cursus nadrukkelijk af op uw specifieke gebruik en risico’s(RI&E). Dat is immers het grote voordeel t.o.v. deelname aan een algemene cursus. Klik op ‘Onderwerpen’  voor een uitgebreide beschrijving van de cursusinhoud en opzet.

Voor wie is de cursus interessant

De cursus is geschikt voor iedere werknemer die nog geen BHV-opleiding heeft gevolgd of voor die werknemer waarvan het BHV-certificaat is verlopen.

Waarom de cursus volgen bij ons?

 • Maatwerk en hoge kwaliteit
 • Tesmo ontzorgt!
 • Een hoge mate van interactiviteit
 • Een beoordeling door de cursisten met een 8 of hoger
 • Cursisten vinden de cursussen afwisselend en leuk om te doen en ervaren het niet meer als een verplichte cursusdag
 • Doordat Tesmo zich richt op de algehele (brand)veiligheid en BHV in een gebouw, wordt die ervaring ook weer verwerkt in de cursussen
 • Onze docenten staan midden in de praktijk. De ene dag verzorgt hij een cursus/bijeenkomst en de andere dag inventariseert hij een gebouw/werkplek op veiligheid
 • De docenten zijn fulltime in dienst. Dit is een waarborging voor kwaliteit en continuïteit
 • Zeer hoog slagingspercentage!
 • Uitstekende referenties.

Altijd maatwerk

Naast de scherpe prijsstelling is het allergrootste voordeel dat de cursus afgestemd wordt op uw gebruik en risico’s(RI&E). Het rendement is dus erg hoog. Als u toch tijd wilt/’moet’ besteden aan BHV, doe het dan goed is ons motto. 

Aanmelden / Uitvoering

U kunt zich snel en eenvoudig aanmelden, door bovenaan deze pagina op de inschrijfknop te klikken. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen nemen wij direct contact met u op om e.e.a. af te stemmen. Bij specifieke risico’s (bijvoorbeeld  minder redzame personen)  en/of  meerdere BHV groepen maken wij een persoonlijke afspraak met u om alles door te nemen. 

Is mijn locatie geschikt?

Over het algemeen kunnen wij op iedere locatie de training uitvoeren. Natuurlijk moet de ruimte voldoende groot zijn voor het aantal deelnemers en voor de reanimatieoefeningen met de pop. Voor de brandoefening dient een vrije buitenruimte beschikbaar te zijn van ca. 15 m2, waar tevens ook onze bus geplaatst kan worden.  Verder gaan wij ervan uit dat de lunch, koffie, thee etc. door u verzorgd wordt.

Cursusdata

De cursusdata wordt samen met u bepaald. Dat is één van de voordelen van een in company cursus. 

Cursusadministratie door ons geregeld

Tesmo houdt alle gegevens bij over de cursisten die bij ons de cursus hebben gevolgd. Hiermee kunt u altijd voldoen aan de wettelijke eis dat de BHV’ers goed opgeleid blijven.

Wij houden de volgende zaken per cursist / cursus bij:

 • Trainingsdata en de daarop geldende BHV-pas;
 • Behandelde onderwerpen;
 • Heeft men al een EHBO-pas of is men vrijgesteld van bepaalde onderwerpen;
 • Certificaat.
 • Presentielijsten

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Opleidingsduur en studiebelasting

Voor de e-learning mag u rekenen op 3 uur zelfstudie. Dit kunt u verspreiden over meerdere dagen indien gewenst. De praktijk dag begint om 9.00 uur en eindigt om 16.00uur.

De docenten

Tesmo werkt alleen met gekwalificeerde en gediplomeerde eerste hulp docenten die zijn geregistreerd bij het Oranje Kruis en de NRR. Verder zijn ze didactisch geschoold en hebben ruime ervaring met doceren.

Onze docenten hebben regelmatig overleg over de ontwikkeling van nieuwe spelvormen. Ervaringen uit cursussen worden hierin verwerkt. De docenten blijven continu van elkaar leren. Doordat onze docenten ook beheerderstaken uitvoeren bij onze relaties, ontruimingsplannen opstellen en andere diensten en trainingen verzorgen, wordt die ervaring ook weer meegenomen in de trainingen. De trainingen blijven daardoor altijd interessant omdat BHV vanuit verschillende gebieden wordt belicht. 

BHV voor grote instellingen

Indien u over honderden tot duizenden BHVers beschikt, vraagt de organisatie en het beleid een andere aanpak dan organisaties met veel minder BHVers. De investeringen lopen dan op van tienduizenden tot honderduizenden euro’s per jaar en daarnaast vergt het veel meer organisatie. Het op de meest effectieve wijze financieel en technisch beheren van een BHV organisatie verdient daarom ook alle aandacht. Daarnaast is de wetgeving flink aangescherpt t.a.v. de omvang van uw ontruimingsorganisatie. Deze wetswijziging betekent voor u dat de overheid (o.a. brandweer) hierop meer gaat toetsen en zo nodig zware sancties hieraan verbindt. 

Tesmo kan u hierbij volledig ontzorgen, eventueel met inzet van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Samen met u wordt een plan uitgewerkt om met de laagste kosten het hoogste rendement te behalen. Daarbij kan Tesmo ook uw hele BHV administratie- en planning u uit handen nemen. Kik hier voor verdere informatie.

Hieronder in hoofdonderwerpen die behandeld worden. Afhankelijk van uw risico’s (RI&E), gebruik en wensen wordt dit verder met u afgestemd.

De Basiscursus Bedrijfshulpverlening bestaat standaard uit de onderdelen:

 • Eerste Hulp: "Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp”;
 • Brandbestrijding, Ontruiming en communicatie.

Eerste Hulp

In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulpbenadering. In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp leren cursisten hoe te handelen bij uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen, wervelletsels en brandwonden. In Spoedeisende Eerste Hulp komt het leren reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

Brandbestrijding, Ontruiming en communicatie

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. Daarbij worden er verschillende praktijksituaties nagebootst. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. 

Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel is er aandacht voor o.a. de volgende punten:

 • Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten
 • Welke informatie geef je door bij de melding van een incident
 • Hoe vindt de alarmering plaats
 • Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming
 • Wat staat er in een ontruimingsplan
 • Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht.

E-learning

Tesmo biedt de theorie aan in de vorm van e-learning. Wij gebruiken hiervoor de theoriemodule van Niveo. Deze is in opdracht van de VGN, Actiz, GGZ en de NVZ ontwikkeld. Deze theoriemodule stelt Tesmo in staat de inhoud en de vorm van de praktijkdag aan te laten sluiten op de bedrijfsspecifieke risico’s van onze relaties in plaats van een vast stramien te moeten volgen. Ook kan in overleg de theoriemodule aangepast worden met content van onze opdrachtgevers. Zo wordt de BHV-training nog meer op maat. Te denken valt aan voorvallen/calamiteiten die organisatiebreed behandeld dienen te worden, resultaten van ontruimingsoefeningen, etc.

De E-learning module kan op een door de cursist gewenst moment gevolgd worden. Deze module wordt per hoofdstuk afgesloten met een online toets. De uitslag van de toetsen geeft aan of de cursist mag gaan deelnemen aan de praktijkdag. Men dient 70% of 80% van de vragen goed beantwoord te hebben. Het slagingspercentage wordt overlegd met onze relatie. Per toets zijn er 2 herkansingsmogelijkheden. De codes voor de E-learning module worden ongeveer 3 weken voor de praktijkdag aangeboden. Onze relaties krijgen ook toegang tot een dashboard zodat men zelf ook de voortgang kan volgen van de cursisten. Wij zullen hier uiteraard ook op bijsturen. 

Uiteraard geldt dit alleen voor werknemers zonder geldig BHV-pasje.

Leermethodes

Tijdens de praktijkdag maakt Tesmo gebruik van de volgende leermethodes:

 • Spelvormen: onze BHV trainers ontwikkelen continu spelvormen en kaartspelen om de cursisten te voorzien van afwisselende praktijkopdrachten en om hun theorie te toetsen. Deze spelvormen hebben betrekking op het onderdeel Eerste Hulp maar ook op het onderdeel Reanimatie. Hierdoor gebeuren er onverwachte dingen waardoor een cursist de gehele training alert is en dient te blijven;
 • Blusapparaten en blusdekens: de cursisten zullen zelf een brand blussen met een blusapparaat en een blusdeken;
 • Oefenpoppen: Tesmo beschikt over meerdere oefenpoppen zodat alle cursisten zelf ook reanimeren;
 • AED: in combinatie met de oefenpop oefenen de cursisten hoe een AED functioneert en hoe men dient te reanimeren;
 • Verbanden aanleggen: tijdens het onderdeel Eerste Hulp wordt de groep verdeeld in tweetallen en men oefent het aanleggen van verbanden, etc. 

 

 

Cursusdata

 • De cursus start in overleg

Opleidingsduur:

 • 1 dag

Prijs:

 • Op aanvraag.