Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

BHV Basis 1 dag met E-Learning

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Uw BHV-organisatie speelt een grote rol in het voorkomen én beheersen van allerlei kleine en grote calamiteiten. Het inrichten hiervan is dus van wezenlijk belang. Uw BHV-organisatie is het meest effectief:

 • Als de BHV-training vanuit een Integrale (brand)veiligheidsvisie is opgezet, op basis van uw specifieke (brand)veiligheidsrisico’s.
 • Als uw BHV’ers Intrinsiek gemotiveerd zijn en dit niet zien als opgelegde verplichte kost. De BHV-trainingen van Tesmo zijn leerzaam en leuk!
 • Als de BHV training uitgaat van de restrisico’s uit uw RI&E
 • Als de BHV organisatie Intern getraind is, eventueel dus gewoon bij u op locatie.

Daarom organiseert Tesmo speciale BHV trainingen die op bovenstaande punten op maat zijn gemaakt. Het mooie hiervan is: Een BHV training kost u niets meer dan een standaard BHV-training. Daarnaast weet u zeker dat uw kostbare personeelstijd (o.a. door e-learning modules) ook effectief wordt benut. U heeft dus dubbel voordeel! In plaats van twee praktijkdagen krijgt u de theorie aangeboden via e-learning terwijl het praktijkdeel in een klassikale les wordt aangeboden.

Doelstelling van de BHV-cursus

Natuurlijk is de doelstelling dat u na het volgen van deze cursus beschikt over het BHV-certificaat zoals die vereist wordt door de Arbo-wet. Maar nog veel belangrijker is dat u, na het volgen van de cursus, beschikt over kennis en vaardigheden die u ook echt kunt gebruiken in uw praktijksituatie.

E-learning

Maximaal drie weken voor de praktijkdag ontvangt de cursist de login codes voor de e-learning module. De E-learning module kan op een door de cursist gewenst moment gevolgd worden. Deze module wordt afgesloten met een toets via internet. 

Voor wie is de cursus interessant

De cursus is geschikt voor iedere werknemer die nog geen BHV-opleiding heeft gevolgd of voor die werknemer waarvan het BHV-certificaat is verlopen.

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Opleidingsduur en studiebelasting

Voor de e-learning mag u rekenen op 3 uur zelfstudie. Dit kunt u verspreiden over meerdere dagen indien gewenst. De praktijkdag begint om 9.00 uur en eindigt om 16.00uur.

De docenten

Tesmo werkt alleen met gekwalificeerde en gediplomeerde eerste hulp docenten die zijn geregistreerd bij het Oranje Kruis en de NRR. Verder zijn ze didactisch geschoold en hebben ruime ervaring met doceren.

Cursuslocatie

De cursus verzorgt Tesmo zowel regulier als incompany:

 • Regulier
  U kunt zich inschrijven voor de cursus op 13 november 2018 in Doorwerth
  Aan de rechterkant van deze pagina kunt u zich direct inschrijven.
 • Incompany
  Wij verzorgen deze cursus dan bij u op locatie. Bekijk hier alle mogelijkheden. 

BHV voor grote instellingen

Indien u over honderden tot duizenden BHVers beschikt, vraagt de organisatie en het beleid een andere aanpak dan organisaties met veel minder BHVers. De investeringen lopen dan op van tienduizenden tot honderduizenden euro’s per jaar en daarnaast vergt het veel meer organisatie. Het op de meest effectieve wijze financieel en technisch beheren van een BHV organisatie verdient daarom ook alle aandacht. Daarnaast is de wetgeving flink aangescherpt t.a.v. de omvang van uw ontruimingsorganisatie. Deze wetswijziging betekent voor u dat de overheid (o.a. brandweer) hierop meer gaat toetsen en zo nodig zware sancties hieraan verbindt. 

Tesmo kan u hierbij volledig ontzorgen, eventueel met inzet van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Samen met u wordt een plan uitgewerkt om met de laagste kosten het hoogste rendement te behalen. Daarbij kan Tesmo ook uw hele BHV administratie- en planning u uit handen nemen. Kik hier voor verdere informatie.

Praktijkdag

Tijdens de praktijkdag zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: 

 • Eerste Hulp "Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp”
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming en communicatie

Eerste Hulp 
In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulpbenadering.
In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp leren cursisten hoe te handelen bij uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen, wervelletsels en brandwonden.
In Spoedeisende Eerste Hulp komt het leren reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.
 

Brandbestrijding en Ontruiming
In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. Daarbij wordt er verschillende praktijksituaties nagebootst. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt.  
Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor o.a. de volgende punten:

 • Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten
 • Welke informatie geef je door bij de melding van een incident
 • Hoe vindt de alarmering plaats
 • Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming
 • Wat staat er in een ontruimingsplan
 • Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht.

Aangezien wij deze cursus bij u op de locatie geven, zal deze cursus toegespitst zijn op uw bedrijfsspecifieke risico’s en de restrisico’s uit de RI&E.

Cursusdata

 • 13 november 2018 (Doorwerth) 

Opleidingsduur:

 • 1 dag

Prijs:

 • De investering per cursist bedraagt €235,-, exclusief BTW, inclusief lunch. 

Incompany mogelijkheden:

Indien wij deze cursus bij u op locatie verzorgen, spreken we van een maatwerkcursus. Elke onderneming is anders en heeft andere bedrijfsspecifieke risico’s. Neemt u met ons contact op voor een scherpe aanbieding.