Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Beheerder sprinklerinstallatie

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Indien u zelf als gebruiker van een sprinklerinstallatie de 2-wekelijkse testen wilt uitvoeren aan de sprinklerinstallatie, dient u vanuit het Bouwbesluit 2012 aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Daarnaast wordt deze eis ook gesteld bij het afgeven van een installatie-attest door een inspectie-instelling. Deze vakbekwaamheid kunt u aantonen door deelname aan onze training ‘Beheerder Sprinklerinstallatie’.Direct inschrijven voor de cursus beheerder sprinklerinstallatie

Voor wie is de cursus Beheerder Sprinklerinstallatie interessant

Voor personen die de tweewekelijkse testen willen uitvoeren op hun sprinklerinstallaties.

Doelstelling van de cursus

De cursisten leren op hun eigen locatie in 1 dag alle ins- en outs met betrekking tot hun sprinklerinstallatie. In de ochtend krijgt u theoretische kennis en in de middag gaat u in de praktijk, onder begeleiding, oefenen in het uitvoeren van de tweewekelijkse test. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om vakbekwaam en zelfstandig het tweewekelijks onderhoud uit te voeren.

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er is geen specifieke voorkennis vereist. 

Opleidingsduur

1 dag, op locatie van de cursisten.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van deze training.

Certificaat / examen?

U ontvangt na afloop van ons een certificaat van deelname.

Prijs

De vaste prijs voor het verzorgen van de training bij u op locatie bedraagt € 2.195,- exclusief BTW voor maximaal 6 deelnemers.

Cursusonderwerpen
 

De cursusdag bestaat uit een theoretisch ochtenddeel en een praktisch middaggedeelte. Bij het praktijkgedeelte wordt uitgebreid geoefend met het uitvoeren van de 2- wekelijkse beheerderstaken aan uw sprinklerinstallatie zoals:

 • Pompen belast draaien
 • Controle of meldingen doorkomen op sprinklermeldcentrale / brandmeldcentrale
 • Visuele controle installatie
 • Controle waterniveau
 • Controle energievoorziening
 • De werking van de jockeypomp
 • Controle van de afsluiters
 • Registratie van de bevindingen in het logboek
   

Tijdens het theoretische gedeelte komen o.a. de volgende onderwerpen in grote lijnen ter sprake, uiteraard indien deze van toepassing zijn op uw sprinklerinstallatie.
 

 • Branden
  De begrippen brand, rook, brandstadia, vuurbelasting en ontruimingsalarmering.
 • Wet en Regelgeving
  De belangrijkste regelgeving op het gebied van sprinklerinstallaties.
 • Basiskennis sprinklerinstallatie
  Soorten sprinklerinstallaties en de begrippen zoals: afsluiters, secties, diverse kleppen, eindgroepen, manometers, alarmbellen en signaleringsapparatuur.
 • Indeling Gevarenklasse
  De gevarenklasse indeling historisch en volgens de NEN-EN 12845+A2 en de NEN 1073.
 • Watervoorzieningen
  De diverse methoden van wateropslag en de daarbij behorende systeembeschikbaarheid.
 • Leidingen
  De diverse soorten aan leidingen en de installatie voorschriften.
 • Pompen
  De pompopstellingen, hulppompen, gecombineerde watervoorziening en beproevingen.
 • Installatie van sprinklers
  De diversiteit-, aanspreektemperatuur- en warmtegevoeligheid van sprinklers. Alsmede ontwerp regels voor sprinklers, zoals minimale- en maximale afstanden, balken plafonds, roltrappen en verlaagde plafons.
 • Verplichte aanduidingen
  De verplichte aanduidingen die aanwezig moeten zijn bij een sprinklerinstallatie, zoals onder ander plaatsaanduidingen, aanwijzingsborden, alarmklepopstellingen, pompen en schakelaars en/of besturingskasten.
 • Oplevering sprinklerinstallatie
  De oplevering van het leidingnet, de watervoorziening, documentatie en opleveringscertificaten.
 • Beheer en Onderhoud
  Beheer, onderhoud en inspectie voorschriften.
 • Brandmeldinstallatie
  De diverse soorten brandmelders.

Data en Prijzen

 • De cursusinvestering bedraag € 2.195,- exclusief BTW voor maximaal 6 deelnemers.
 • Datum en tijden kunnen altijd met u in overleg worden besproken.