Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Bedrijfscontinuïteit- en Crisismanagement

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Bedrijfscontinuïteit en Crisismanagement

Bedrijfscontinuïteit- en crisismanagement is een complex thema dat binnen alle disciplines van uw organisatie speelt. Bij onze 2-daagse workshop gaan wij deze complexiteit omzetten in een praktijkgerichte en overzichtelijke opzet die u morgen al in uw organisatie kunt gebruiken. Het mooie aan bedrijfscontinuïteitmanagement is dat u er iedere dag (on)bewust mee bezig bent: Het fundament van uw bedrijfsvoering is immers continuïteit. Daarbij weet u over het algemeen ook wel wat de aandachtspunten zijn binnen uw bedrijf. Wij richten ons daarom met de workshop vooral op het procesgedeelte. Indien u het proces begrijpt kunt u al grote stappen maken in bedrijfscontinuïteit waarbij crisismanagement is inbegrepen. Naast het aanhoren van een presentatie worden de deelnemers onder andere uitgedaagd om actief deel te nemen in crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie.

Een belangrijk onderdeel van uw bedrijfscontinuïteit is crisismanagement. Waar het preventieve gedeelte van bedrijfscontinuïteit zich met name richt op het voorkomen van een crisissituatie gaat crisismanagement over het doelmatig en effectief handelen bij een daadwerkelijke crisis (repressieve fase), om zoveel als mogelijk de schade te beperken. Met de workshop lopen wij hier in grote lijnen doorheen.  

Doelstelling van de workshop bedrijfscontinuïteit- en crisismanagement

Uitvoerige (basis)kennis opdoen over bedrijfscontinuïteit waarbij crisismanagement is inbegrepen zodat u:

 • Het proces begrijpt van deze thema’s
 • U na afloop aan de slag kunt met deze thema’s
 • Meer inzicht heeft in alle mogelijke risico’s, gevolgen en maatregelen voor uw organisatie

Voor wie is de workshop Bedrijfscontinuïteit- en crisismanagement interessant?

De workshop is voor iedereen interessant en leerzaam die binnen zijn functie een volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid heeft m.b.t. de bedrijfscontinuïteit binnen uw organisatie. Daarbij kunt u denken aan directieleden, management, hoofd BHV, hoofd KAM, hoofd veiligheid etc.  

Daarbij maakt de omvang en achtergrond van uw organisatie geen verschil. Door de opzet van de workshop is deze zowel geschikt voor een organisatie met veel en grote complexen, als een kleinere organisatie. Juist door diversiteit kunt u ook veel leren van elkaar.

Opleidingsduur

De workshop duurt 2 dagen. Iedere cursusdag duurt ongeveer van 9.00 – 16.00 uur.

Gewenste voorkennis Bedrijfscontinuïteit- en crisismanagement

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De cursus is op HBO-niveau.

Studiebelasting

Niet van toepassing. De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

Prijs

De prijs voor deze uitgebreide cursus bedraagt € 795,-. Dit is inclusief een hand-out en een verzorgde lunch. Zie ook tab Data & Prijzen voor meer informatie hierover.

Examen

Niet van toepassing.

Workshop op locatie

Het is mogelijk deze cursus op locatie te verzorgen. Eventueel kunnen wij dan ook de workshop specifiek afstemmen op uw organisatie. Vooraf aan de workshop gaan wij dan uw organisatie bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs of via 088 008 8321.

Dienst bedrijfscontinuïteit- en Crisismanagement

Bekijk hier meer informatie over onze diensten op gebied van Bedrijfscontinuïteit- en Crisismanagement.

Bent u werkzaam bij een zorginstelling? Vraag subsidie voor deze cursus aan!

Bent u een werkzaam bij een zorginstelling die werk wil maken van opleiding, trainen en oefenen? Dan kunt u een aanvraag voor een OTO-subsidie doen. Een OTO-subsidie biedt u volop mogelijkheden om de expertise ten aanzien van opgeschaalde zorg binnen uw organisatie te vergroten. Indien uw zorginstelling gebruik wil maken van een OTO-subsidie dan moet de vastgestelde procedure voor deze aanvraag worden gevolgd. 

Na goedkeuring van uw aanvraag en de toewijzing van OTO-middelen voor concrete projecten, is uw zorginstelling zelf verantwoordelijk voor de besteding hiervan. Zorginstelling moeten hiervoor verantwoording afleggen in het jaardocument maatschappelijke verantwoording conform de beleidsregels WTZi. Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u vinden op de site van OTO Limburg.

Onderwerpen

Bedrijfscontinuïteit  (de theorie)

 • Welke risico’s kunnen de bedrijfscontinuïteit bedreigen
 •  Preventieve maatregelen om de bedrijfscontinuïteit te verbeteren
 • Repressieve maatregelen: de crisis overleven

Risicoanalyse en risico evaluatie

 • Wat is de kans op een bepaald risico en wat is het effect
 • Welke risico’s zijn aanvaardbaar en welke niet
 • Preventieve maatregelen n.a.v. de risico evaluatie

Een meer robuuste bedrijfscontinuïteit creëren door het opzetten van een crisisorganisatie

 • Samenstellen crisisteam
 • Bedrijfsvoering tijdens crises

Besluitvormingsmodel voor crises

 • Waarom een specifieke besluitvorming voor crises
 • Het BOB model tot in detail behandeld

Crisiscommunicatie

 • Reputatieschade voorkomen of beperken
 • Media en Social media
 • Interne communicatie
 • Voorbereid zijn met een plan of met beleid

Cursusdatum

 • N.n.b.

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 2 dagen. 
 • Elke cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 795,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.