Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

Aandachtsfunctionaris Brandveiligheid

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

Aandachtsfunctionaris Brandveiligheid

Obex richt zich met de cursus Aandachtsfunctionaris Brandveiligheid op mensen die tijdens hun huidige werkzaamheden veel door gebouw(en) lopen, maar nog niet over de kennis en het bewustzijn beschikken om brandonveilige situaties te signaleren. Het doel van de cursus is dat deze mensen na het volgen van de cursus in staat zijn om zelfstandig brandonveilige situaties te signaleren en te kunnen oplossen. Na het volgen van de cursus kunt u zonder enorme investeringen de brandveiligheid in uw gebouw flink verhogen.

Tijdens de cursus wordt zowel theoretisch als praktisch ingegaan op de belangrijke brandveiligheidspunten. Bij het praktische gedeelte loopt de cursusleider samen met u door het gebouw om de lesstof direct in praktijk om te zetten. Zeer leerzaam én interactief dus!

Ideale cursus voor bij u op locatie!

De cursus leent zich bij uitstek om deze bij u op locatie te verzorgen.  Heeft u minimaal 5 deelnemers, dan is dit wellicht zeer interessant voor u! 

Voor wie is de opleiding interessant

De cursus is interessant voor:

 • Conciërges,
 • facilitaire medewerkers,
 • huismeesters,
 • hoteleigenaren,
 • medewerkers kinderdagverblijven,
 • beveiligingsbeambten,
 • gebouwbeheerders,
 • teamleiders binnen de gezondheidszorg
 • BHV'ers

Doelstelling van de opleiding

 • Kennis opdoen om brandonveilige situaties te signaleren en zo nodig direct op te lossen.
 • Praktische oplossingen om aan de veiligheidseisen te voldoen
 • Inzicht krijgen in alle brandveiligheidsvoorzieningen waar u in de praktijk mee te maken heeft
 • Kennis opdoen die u direct in de praktijk kunt toepassen
 • Eisen vanuit het Bouwbesluit worden vertaald in praktische tips en oplossingen

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Opleidingsduur

De cursus duurt 1 dag. De cursus begint om 09:00 en eindigt rond 16:00 uur.

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het volgen van de cursus.

Prijs

De cursusinvestering bedraagt € 499,- . Dit is inclusief lesmateriaal, certificaat en lunch. Alle aanvullende informatie kunt u vinden onder het tabblad Data en Prijzen.

Certificaat

Aan het einde van de cursusdag ontvangt u het certificaat “Aandachtsfunctionaris Brandveiligheid”

Cursus op locatie

Bij een groepsgrootte vanaf 5 personen kan de cursus op uw eigen locatie worden verzorgd. Graag maken wij hiervoor een voorstel op maat.

De onderwerpen die behandeld worden, zijn:

 • Brand- en rookwerende scheidingen,
 • Aankleding en decoratie,
 • Vluchtroutes,
 • Gebruiksvergunning,
 • Ontruimingsplannen en -plattegronden,
 • Blusmiddelen,
 • Noodverlichting
 • Onderhoud van brandveiligheidsmaatregelen.

De genoemde onderwerpen worden zowel theoretisch als praktisch behandeld. We lopen dus daadwerkelijk met de deelnemers door een gebouw (ons cursusgebouw of uw gebouw) om de theorie direct in praktijk om te zetten.

Cursusdata 

 • 12 november 2018 (Doorwerth)

Opleidingsduur:

 • De cursus duurt 1 dag.
 • De cursusdag vangt aan om 09:00 uur en eindigt rond 16:00 uur

Prijs:

 • Totaalprijs exclusief btw: € 499,- 
 • Inclusief lesmateriaal en lunch.