Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

 • Banner

Niets doen is geen optie!

Risico’s verlagen voor kwetsbare mensen in woongebouwen door concrete kant- en klare brandveiligheidsoplossingen

Obex en zusterbedrijf Brafon Brandveiligheidsmanagement zien het als haar maatschappelijke taak om Nederland écht brandveiliger maken. Niet alleen door advisering, maar ook door daadwerkelijk projecten op te pakken en uit te voeren. Daarbij richten wij ons vooral op situaties waar de menselijke risico’s groot zijn maar waar de huidige wet- en regelgeving sterk te kort schiet, zoals de grote groep kwetsbare mensen die thuis wonen en niet in staat zijn om adequaat te reageren op een brand. Deze groep wordt steeds groter als gevolg van het scheiden van zorg en wonen.

We noemen deze aanpak ‘RWCA’: Risico’s Woongebouwen Concreet Aanpakken.  
Ons doel is om de veiligheid van kwetsbare bewoners in woongebouwen concreet, pro-actief en met kant- en klare oplossingen te verhogen. Daarbij maken we natuurlijk gebruik van onze eigen kennis en ervaring en werken wij met partners die van hoge toegevoegde waarde zijn. Eén van de partners is Nest met hun zeer intelligente rook- en koolmonoxidemelder

Concrete kant- en klare oplossing voor woongebouwen met kwetsbare mensen

Er zijn allerlei interessante producten op de markt en/of in ontwikkeling zoals woningsprinklers en intelligente rookmelders. In de opzet van Brafon is gekozen voor de intelligente Nest rook- en koolmoxidemelder. Rookmelders kunnen levens redden en zijn relatief goedkoop in aankoop en aanleg, Maar dan moet je natuurlijk wel in staat zijn om te kunnen reageren op een brandmelding. Vooral bij minder zelfredzame mensen is dit een groot probleem. De oplossing ligt dus in een snelle alarmopvolging door anderen. En daar ligt de toegevoegde waarde van Brafon in combinatie met het toepassen van intelligente Nest rook- en koolmonoxidemelder.

Brafon ontzorgt woningcorporaties en VVE’s.

De deskundigheid en projectervaring van Brafon in combinatie met de innovatieve techniek van de Nest rook- en koolmonoxidemelder is de oplossing voor uw vastgoed en uw bewoners. Voor mensen die minder zelfredzaam zijn is een snelle alarmopvolging immers van groot belang. Voor Brafon is die visie de rode draad in de aanpak:

 • Brafon stelt een plan van aanpak op, om een woongebouw te voorzien van Nest rookmelders inclusief alarmopvolging
 • Brafon zorgt ervoor dat de 230 V melders op de juiste positie worden aangebracht, minimaal conform de wettelijke eisen zoals NEN 2555 en natuurlijk ook rekeninghoudend met de risico’s.
 • Brafon biedt ondersteuning bij het koppelen van melders aan alarmopvolgers.
   

Brafon + Nest redt levens

De oplossing om mensenlevens te redden ligt in een snelle detectie en opvolging. Het grote voordeel van Nest rookmelders is dat ze eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan verschillende ontvangers (smartphones). In en buiten het woongebouw kunnen dus meerdere mensen worden gewaarschuwd, onder andere naar een eventuele zusterpost. Daarnaast beschikt de Nest rookmelder over (unieke) kwalitatieve veiligheidseigenschappen zoals:

 • Meet rook en het giftige koolmonoxide
 • De Split-spectrumsensor detecteert zowel snel als langzaam brandend vuur.
 • Is niet gevoelig voor stoom
 • Zegt in het Nederlands waar de brand is gedetecteerd.
 • Geeft de meldingen door aan een Smartphone of tablet (WiFi)
 • Is voorzien van handige noodverlichting
 • De duurzame sensoren van de Nest Protect hebben een levensduur van minimaal 10 jaar
 • De Nest Protect stuurt een bericht wanneer er een probleem is of de batterijen bijna leeg zijn.
 • Eenvoudig kan een vals alarm af met een mobiel worden gereset.

 

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Nest rookmelder

Bekijk een demo over de slimme rookmelder van Nest

De toekomst

We volgen alle ontwikkeling nauwgezet op het vlak van innovatieve brandveiligheidsproducten en diensten die bijdragen aan het verminderen van risico’s voor de kwetsbare doelgroep in woongebouwen. In de loop van de tijd kan ons oplossingspakket dus worden uitgebreid met nieuwe producten en diensten.

Meer informatie

Heeft u meer vragen hierover en/of wilt u een voorstel ontvangen, dan kunt u contact opnemen met:

Pieter van Hoorn
Mail: pieter.vanhoorn@brafon.nl
Mobiel: 06-51076291