Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Woningwet

De Woningwet is voor de brandveiligheid de meest belangrijke en invloedrijke wet. In de Woningwet is de brandveiligheid opgenomen van bouwwerken, vanuit deze wet is de bouwregelgeving georganiseerd. Door de invloed/ het belang van de Woningwet zal deze samen met de onderliggende AMvB’s en regelingen in het hoofdstuk de bouwregelgeving worden behandeld.

Verantwoordelijkheid : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Uitvoering en handhaving : Gemeenten.

De Woningwet is ingevoerd in 1901 met als doel de bewoning van slechte woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. De Woningwet is het fundament voor de regelgeving op het gebied van brandveiligheid. De Woningwet bevat zelf geen inhoudelijke brandveiligheidsvoorschriften, maar schept kaders voor:

  • Het opnemen van bouw- en gebruik technische brandveiligheidsvoorschriften voor nieuwbouw en bestaande bouw in een algemene maatregel van bestuur (Bouwbesluit 2012).
  • Het opleggen van hogere eisen door burgemeester en wethouders indien dat in een concreet geval noodzakelijk is.
  • De aanschrijvingsprocedures.

 

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.