Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Wet veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s geeft onder andere aan dat iedere gemeente moet beschikken over een Brandbeveiligingsverordening. Hierin is de brandveiligheid opgenomen voor de gevallen die niet zijn opgenomen in andere wet- en regelgeving. Hierbij valt te denken aan de brandveiligheid in de gevallen dat er geen sprake is van een bouwwerk. Voorbeelden hiervan zijn de brandveiligheid van boten, feesttenten, braderieën, etc. Je zou kunnen stellen dat het een soort 'leemte’ wet is. Op het moment dat bijvoorbeeld de brandveiligheid van een circustent is
opgenomen in een AMvB, dan moeten de eisen hiervoor uit de brandbeveiligingsverordening worden verwijderd.

Verantwoordelijkheid : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Uitvoering en handhaving : Gemeenten

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 1 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.

Erik Backus

2/25/2016 6:15:27 PM

Deze reactie moet nog worden beoordeeld