Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Vluchtrouteaanduiding

Om de vluchtroutes in een gebouw aan te geven zijn in artikel 6.24 de eisen opgenomen waaraan de vluchtrouteaanduiding moet voldoen en op welke plaatsen deze moeten zijn aangebracht. 
Vluchtrouteaanduiding 1 Kennisbank ObexDe vluchtrouteaanduiding moet op duidelijk waarneembare plaatsen zijn uitgevoerd met pictogrammen zoals aangegeven in de NEN 6088. Deze norm wordt vervangen door de NEN-EN-ISO 7010. 
In hetzelfde artikel wordt ook aangegeven dat er moet worden voldaan aan de zichtbaarheidsaspecten zoals aangegeven in de NEN-EN 1838. De zichtbaarheidsaspecten zoals in de norm zijn aangegeven, moeten ervoor zorgen dat de vluchtrouteaanduidingen onder alle omstandigheden goed zichtbaar zijn, zowel overdag als ’s nachts. Ook is aangegeven wanneer de vluchtrouteaanduiding verlicht moet zijn en wanneer niet. 

 

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.