Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Stil alarm

Stil alarm wordt doorgaans toegepast op plaatsen waarbij het niet gewenst is om de aanwezigen in het gebouw door middel van een luid alarmsignaal te waarschuwen. Denk hierbij aan ziekenhuizen, verpleegtehuizen en gevangenissen.Om een evacuatie op gang te brengen, is het in deze gebouwen voldoende om alleen de personen die de ontruiming moeten starten en begeleiden te waarschuwen. Het gaat hier dus om mensen die opgesloten, niet- of verminderd zelfredzaam zijn. Hierbij wordt veel stress en paniek voorkomen.

De volgende installaties kunnen als stil alarm installaties worden gebruikt:

PZI installatie

Deze installatie heeft een verbinding met de brandmeldinstallatie. Hierbij kan door middel van relaiscontacten of door middel van datacommunicatie, informatie worden doorgegeven van de brandmeldcentrale naar de PZI. Op een PZI die voor ontruiming wordt gebruikt, moeten minimaal drie pagers of piepers zijn aangesloten. Berichten die van de brandmeldinstallatie afkomstig zijn, moeten de hoogste prioriteit hebben. 

Attentiepanelen op geselecteerde plaatsen

Deze vorm van ontruimingsalarminstallatie wordt vaak als aanvulling gebruikt op bijvoorbeeld een PZI installatie. Het betreft een speciaal paneel, die op geselecteerde plaatsen (bijvoorbeeld een zusterpost) een optisch en akoestisch alarmsignaal geeft. Zo’n locatie waar een attentiepaneel wordt geplaatst, moet een continue bemenste plaats zijn. In alle dienstverblijven, waar personeel aanwezig kan zijn die betrokken is bij de organisatie van de ontruiming van het gebouw, kan zo’n paneel opgehangen worden bijvoorbeeld een verpleegsterpost, slaapwacht, technische dienst, portiersloge of keuken.

Gesproken code berichten via de geluidsinstallatie

Een laatste vorm van stil alarm is een bericht in gecodeerde vorm, die automatisch via een algemene geluidsinstallatie wordt uitgezonden. Deze geluidsinstallatie moet zijn uitgevoerd conform luid alarm type A (specificaties conform de NEN 2575). Belangrijk is dat het gecodeerde bericht bij de te alarmeren personen bekend is. Dit soort installaties komt men vaak tegen in gebouwen met een bijeenkomstfunctie (zoals een concertgebouw, congrescentrum, theater etc..) en in warenhuizen of grote winkelcentra.

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 1 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.

Barnypok

12/28/2016 1:13:59 AM

Deze reactie moet nog worden beoordeeld