Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Rookmelders conform NEN 2555

In artikel 6.21 van het Bouwbesluit wordt aangegeven dat in woonfuncties rookmelders moeten worden aangebracht. De rookmelders moeten worden aangebracht in alle besloten ruimten waardoor een vluchtroute voert, tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. De rookmelders en de projectie moeten voldoen aan de NEN 2555. Bovenstaande eis vervalt indien de woonfunctie, conform artikel 6.20, een brandmeldinstallatie heeft.

Voor kamergewijze verhuur dienen naast de bovengenoemde ruimten tevens alle verblijfruimten te worden voorzien van een rookmelder. Dit is overigens niet van toepassing voor de verblijfsruimte in een wooneenheid indien de wooneenheden in een beschermd subbrandcompartiment liggen.

Logiesfuncties en bijeenkomstfuncties voor kinderopvang voor kinderen jonger dan vier jaar, zonder eis voor een brandmeldinstallatie, dienen ook rookmelder NEN 2555 te hebben. De melders komen in de besloten ruimten waardoor een vluchtroute voert en alle verblijfsruimten.

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.