Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

 • Banner

Programma van Eisen

Een brandmeldinstallatie is een samenstelling van verschillende componenten en bekabeling, op de juiste manier geprojecteerd, toegepast en aangelegd. Voor het verkrijgen van een kwalitatief goede brandmeldinstallatie, is als eerste van belang dat de uitgangspunten worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).
De NEN 2535 eist dat er een Programma van Eisen wordt opgesteld. Het Programma van Eisen beschrijft de uitgangspunten van de brandmeldinstallatie.

De omvang van een brandmeldinstallatie is vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE). In het PvE worden alle uitgangspunten van een brandmeldinstallatie waarmee de projecteringsdeskundige een brandmeldinstallatie kan ontwerpen, vastgelegd. Bij het ontwerp van een brandmeldinstallatie moet rekening worden gehouden met het soort brandverschijnsel dat voor dat gebouw te verwachten is. Dit is tevens opgenomen in het PvE. Bij het ontwerp dient eveneens rekening te worden gehouden met situaties tijdens het gebruik van het gebouw. Bij het lassen in werkplaatsen of het starten van auto’s in parkeergarages, worden rookverschijnselen geproduceerd. Hier moet met het projecteren van de installatie rekening worden gehouden. De projecteringsrichtlijnen voor het bepalen van het aantal, de plaats en het type automatische melders en handbrandmelders, zijn opgenomen in de NEN 2535. De richtlijnen voor het projecteren van brandmeldcomponenten zijn tot stand gekomen aan de hand van ervaringen met proefbranden in praktijksituaties en proefbranden in laboratoriumomstandigheden. Ze zijn bedoeld voor toepassing in standaardruimten. De plaats van de verschillende componenten wordt door middel van symbolen op de tekening(en) aangegeven. Voor een duidelijke projectering van de brandmeldinstallatie zijn bouwkundige tekeningen van het betreffende object op een schaal van 1:100 of 1:200 noodzakelijk. 

Op basis van de NEN 2535 en het PvE zal een projectering deskundige brandmeldinstallaties, het ontwerp en/of de projectering maken. De installatie dient door deskundige personen te worden aangelegd. 

In een Programma van Eisen staan onder andere de volgende uitgangspunten voor de brandmeldinstallatie:

 • de omvang van de installatie;
 • de detectiezone indeling;
 • de alarmeringszone indeling;
 • de stuurfuncties;
 • de plaats van de brandweeringang;
 • de inspectiefrequentie;
 • de noodzaak van proefbranden in bepaalde (niet standaard)ruimten;
 • de prestatie-eis voor loze meldingen;
 • de vereiste categorie (kwaliteit) van doormelding.

Bijlage 1 van het Bouwbesluit geeft aan wanneer een brandmeldinstallatie moet zijn voorzien van een inspectiecertificaat. De certificering zegt iets over de kwaliteit van de brandmeldinstallatie. Het inspectiecertificaat dient te zijn afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties.

PvE voor een ontruimingsalarminstallatie

Ook voor een ontruimingsalarminstallatie geldt dat deze aan de hand van een Programma van Eisen moet worden opgesteld. Ook voor een ontruimingsalarminstallatie geldt dat, voordat een dergelijke installatie kan worden ontworpen, de uitgangspunten van de brandweer (de bevoegde autoriteit) bekend moeten zijn. Denk hierbij aan:

 • De omvang van het ontruimingsgebied;
 • De indeling in alarmeringszones;
 • Het type signaal en de activering;
 • De plaats van het bedieningspaneel;
 • De toe te passen taal of talen.

Verder zijn hierbij van belang de prestatie-eisen voor het geluidsniveau, de verstaanbaarheid van gesproken mededelingen, de zichtbaarheid van optische signaalgevers en de systeembeschikbaarheid.

Programma van Eisen laten opstellen door Obex

outen in het PvE kunnen grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid en daarnaast leiden tot allerlei extra kosten tijdens en na de aanleg van de (brandveiligheids)nstallaties. Obex is zich bewust van deze verantwoordelijkheid. Daarnaast is Obex volledig onafhankelijk, het gaat Obex alleen maar om de kwaliteit van het PvE. Tevens stelt Obex ook PvE's op (tegenwoordig UPD genoemd) voor sprinklerinstallaties. Bekijk de mogelijkheden.

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.