Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Preventie

Preventie omvat de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van brand en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van brand.

Preventieve maatregelen in gebouwen worden bereikt met bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. De brandweer beoordeelt onder meer of er voldoende vluchtwegen zijn en of een brand niet onbeheersbaar kan uitbreiden.

Ook organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt als preventieve maatregelen. Te denken valt onder andere aan een bedrijfshulpverleningsorganisatie in een groot kantoorgebouw.

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.