Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Logboek

Voor de brandbeveiligingsinstallaties is het wenselijk om een logboek bij te houden. Daarin dienen alle gegevens, handelingen en werkzaamheden worden vermeld. Ieder systeem moet over zijn eigen logboek beschikken. Als een logboek goed wordt bijgehouden, kan daarmee altijd een overzicht worden verkregen met betrekking tot het functioneren van de desbetreffende installatie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld regelmatig terugkerende, storende invloeden worden gelokaliseerd. 

Gebouwen logboek

De gebruiker van een gebouw moet aantonen dat bij wet geëiste installaties ook daadwerkelijk worden gecontroleerd en onderhouden. In artikel 1.16 en 1.17 is deze eis vastgelegd voor installaties en bijvoorbeeld een brandwerende behandeling van een constructieonderdeel. Men kan met een gebouwenlogboek gemakkelijk en overzichtelijk aantonen dat controle en onderhoud systematisch worden uitgevoerd. Hoofdstukken in een gebouwenlogboek kunnen zijn:

01-01-2014 Obex b.v. Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.