Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Gemeenschappelijke functie

In het Bouwbesluit wordt bij sommige gebruiksfuncties onderscheid gemaakt in gemeenschappelijke, niet-gemeenschappelijke en gezamenlijke ruimten.

Definitie gemeenschappelijk:  Bij of krachtens dit besluit wordt een gedeelte van een bouwwerk, een ruimte of een voorziening die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangemerkt als gemeenschappelijk. Een zodanig gedeelte, een zodanige ruimte of een zodanige voorziening maakt, met uitzondering van een nevenfunctie, voor de toepassing van dit besluit deel uit van alle daarop aangewezen gebruiksfuncties. Met andere woorden: Een gedeelte van een bouwwerk, ruimte of voorziening dat ten dienste staat van meer dan één gebruiksfunctie. Dit kunnen bijvoorbeeld een toiletruimte, verkeersruimte en trappenhuis zijn.

Obex Gemeenschappelijke functi

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.