Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Functiegebied en Functieruimte

Definitie van een functiegebied: Gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten, niet zijnde het verblijven van personen, plaatsvinden. Dit betekent dus dat een functiegebied: 

  • - minimaal één functieruimte omvat;
  • - bestaat uit een aantal op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten;
  • - geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte mag bevatten tenzij die ruimte een functieruimte is;
  • - niet per definitie een besloten ruimte hoeft te zijn.


Definitie van een functieruimte:

  • In een functiegebied gelegen ruimte.
  • Uit de definitie voor een functieruimte volgt dat:
  • Deze niet is bestemd voor het verblijven van mensen;
  • Deze niet per definitie besloten hoeft te zijn.

 

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.