Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Draagbare blustoestellen

Het doel van draagbare blustoestellen is om een brand in een vroegtijdig stadium te kunnen bestrijden.

Wettelijk kader rondom blustoestellen

Draagbare blustoestellen moeten in gebouwen aanwezig zijn als deze kleiner zijn dan de grenswaarde die in het Bouwbesluit is aangegeven voor de aanwezigheid van brandslanghaspels. Doorgaans gaat het om gebouwen met een gebruiksoppervlakte van 0 m² tot 250 m2.

Draagbare blustoestellen worden vereist op basis van het Bouwbesluit artikel 6.31 lid 1, als er niet voldoende brandslanghaspels aanwezig zijn. Uiteraard geldt dat alleen voor bestaande gebouwen.Ook bij kamergewijze verhuur zijn draagbare blustoestellen vereist.

Ook kan het noodzakelijk zijn om draagbare blustoestellen toe te passen als het niet wenselijk is om met water te blussen.

Sinds april 2006 is de NEN 4001 definitief uitgebracht. In deze NEN norm staat omschreven waar en per hoeveel vierkante meter een blustoestel moet worden aangebracht. Let wel; deze norm is niet wettelijk aangestuurd.De soorten blusstoffen zijn:

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.