Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Doormelding

Er kan door de bevoegde autoriteit worden geëist dat de brandmeldinstallatie een directe doormelding voor brandmeldingen naar een brandweerpost geeft. De ontvangst en verwerking van de meldingen, worden verzorgd door een Regionaal Alarmcentrale (RAC). De brandweer geeft aan welke type transmissie dit moet zijn; type 1 of type 2. Het type doormelding moet altijd vermeld staat in het PvE.

Doormelding

De prestatie-eisen waaraan een transmissieweg voor alarmmeldingen (type 1 of type 2) moet voldoen, komen voort uit de NEN-EN 54-21. Een storing in het alarmtransmissiesysteem tussen de alarmoverdrager en het ontvangststation voor brandmeldingen moet als storing op het ontvangststation voor branmeldingen worden gemeld en mag niet tot een alarmmelding leiden. Datzelfde geldt voor een storing tussen de brandmeldcentrale en de alarmoverdrager van het transmissiesysteem.

Typ 1 (directe lijn)

De transmissieweg moet minimaal voldoen aan:

- gemiddelde tranmissietijd D4 10 sec;
- maximale transmissietijd M4 20 sec
- transmissiebewaking T5 Maximaal 90 sec
- Systeembeschikbaarheid A4 99,8% (ca.1 dag per jaar uit)

Typ 2 (kiesverbinding)

De transmissieweg moet minimaal voldoen aan:

- gemiddelde tranmissietijd D4 10 sec;
- maximale transmissietijd M3 60 sec
- transmissiebewaking T2 Maximaal 25 uur
- Systeembeschikbaarheid A4 99,8% (ca.1 dag per jaar uit)
     

Bij een vaste lijnverbinding wordt een verbinding gemaakt tussen de doormeldeenheid, nabij de brandmeldcentrale en de meldkamer van de RAC. Vroeger was dit een galvanische verbinding; in het gehele tracé tussen doormeldeenheid en meldkamer werden de telefoonkabels aan elkaar gesoldeerd. Zo nodig kon er met gelijkstroomsignalen worden gewerkt. Met de intreding van de glasvezeltechniek is dit niet meer mogelijk. 
Bij vaste doormeldeenheid zendt continu informatie naar de ontvanger (RAC). Ook hierbij geldt een bepaald protocol. Zodra deze informatie niet meer aankomt, geeft de meldkamer een storingsmelding. De brandmeldcentrale bewaakt alleen de verbinding met de doormeldeenheid.

 

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 7 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.

JimmiNi

10/21/2017 8:54:27 AM

Deze reactie moet nog worden beoordeeld

JimmiXzSq

5/20/2017 11:34:04 PM

Deze reactie moet nog worden beoordeeld

Barnypok

12/27/2016 11:33:22 PM

Deze reactie moet nog worden beoordeeld

JimmiXS

8/14/2016 1:29:29 PM

Deze reactie moet nog worden beoordeeld

JimmiXS

8/11/2016 9:42:50 AM

Deze reactie moet nog worden beoordeeld

JimmiXS

8/9/2016 6:11:12 PM

Deze reactie moet nog worden beoordeeld

JimmiXS

8/7/2016 7:47:21 PM

Deze reactie moet nog worden beoordeeld