Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Brandgevaarlijke stoffen

Voor het gebruik en de opslag van brandgevaarlijke stoffen zijn in artikel 7.6 de voorschriften opgenomen met betrekking tot de hoeveelheden die mogen worden opgeslagen. De hoeveelheden die maximaal mogen worden opgeslagen, moeten dan ook gezien worden als een huisvoorraad bestemd voor het normale gebruik. De stoffen moeten zijn opgeslagen in hun oorspronkelijke verpakking. De reden van deze beperking is dat de opslag van grote hoeveelheden brandgevaarlijke stoffen, een bedreiging voor het milieu vormt en dan beter in de werkingssfeer van de milieuregelgeving passen. Als de hoeveelheid van een brandgevaarlijke stof meer bedraagt dan in tabel 7.6, van het artikel is aangegeven, valt de opslag van de brandgevaarlijke stof onder de Wet Milieubeheer. Belangrijk hierbij is dat aangebroken verpakkingen moeten worden gezien als een volle verpakking.

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.