Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  • Banner

Bouwverordening

In de Woningwet is bepaald dat elke gemeente een Bouwverordening moet vaststellen. Bijna altijd wordt hiervoor de model-Bouwverordening van de VNG gebruikt. Deze verordening bestaat na de inwerkingtreding van het Bouwbesluit
2012 nog steeds. Echter in het kader van de brandveiligheid heeft de Bouwverordening geen taak meer. Uitzondering hierop is de Wabo waarin staat vermeld dat een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is bij: “Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft”. Gemeenten mogen van het aantal personen afwijken, mits vermeld in de Gemeentelijke Bouwverordening. De afwijking mag slechts naar beneden zijn.

01-01-2014 Obex Categorie: Kennisbank
<< Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

Plaats een reactie

Wordt niet getoond.