Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Wijzigingen bouwbesluit van kracht vluchtrouteaanduiding gewijzigd;

  PWijzigingen bouwbesluit van kracht vluchtrouteaanduiding gewijzigder vandaag is de nieuwe versie van het Bouwbesluit 2012 van kracht. Daarmee verandert er ook het nodige op het gebied van noodverlichting. 

  Artikel 6.24 van het Bouwbesluit (vluchtrouteaanduidingen) wordt bijvoorbeeld gewijzigd. In de oude wetgeving werd verwezen naar vluchtrouteaanduidingen die voldeden aan de NEN 6088. Per 1 juli 2015 wordt die NEN niet meer door het Bouwbesluit aangestuurd. De norm geldt nog wel, maar slechts nog voor bestaande bouwwerken. Nieuw te bouwen bouwwerken moeten vanaf vandaag voldoen aan de NEN 3011.

  NEN 3011

  NEN 3011 beschrijft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes ter voorkoming van ongevallen en brandbestrijding. Daarnaast geeft de norm informatie over evacuatie en de gevaren voor de gezondheid bij noodgevallen. Wereldwijd zijn er steeds meer landen die de internationale norm voor de veiligheidssymbolen ISO 7010 hanteren. Vanwege de voortdurende uitbreidingen in NEN-EN-ISO 7010 zijn in NEN 3011:2015 alleen de voor Nederland van toepassing zijnde symbolen op gebied van vluchtrouteaanduiding (9 stuks) opgenomen die (nog) niet in NEN-EN-ISO 7010 voorkomen. Voor de overige symbolen wordt verwezen naar de internationale norm.

  Noodverlichtingsfabrikanten

  Belangrijke Nederlandse fabrikanten van noodverlichting hebben besloten de oude pictogrammen conform NEN 6088 per 1 januari 2016 definitief uit hun assortiment te halen. Dat meldt het NVFN op haar website. Hiermee willen de leden van de branchevereniging NVFN de overgang naar de nieuwe pictogramnorm NEN-EN-ISO 7010 bevorderen. Aanbevolen wordt ook bij aanvullingen of aanpassingen in bestaande gebouwen de nieuwe pictogrammen toe te passen, aangezien de kans op verwarring uiterst gering is. Regelmatig krijgt branchevereniging NVFN vragen of de verschillende normen door elkaar gebruikt mogen worden. Daarom heeft het NVFN een kennisblad gepubliceerd dat meer duidelijkheid hierover moet  scheppen.

  Dit kennisblad is gratis te downloaden. Download nu kennisblad 1a

  01-07-2015 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.