Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  VEBON publiceert Praktijkrichtlijn 'Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages'

  De VEBON heeft de praktijkrichtlijn 'Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages' gepubliceerd. Met deze richtlijn wil de vereniging invulling geven aan een behoefte die zowel bij adviseurs, opdrachtgevers als toetsende instanties en brandweer is ontstaan nadat de concept praktijkrichtlijn van Brandweer Nederland is ingetrokken.

  In 2012 heeft Brandweer Nederland besloten 'Concept praktijkrichtlijn voor mechanisch geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlak groter dan 1.000 m2 in te trekken. De VEBON heeft vanuit een visie op brandveiligheid gewerkt aan een maatregelenpakket voor verschillende soorten parkeergarages. Daarbij is gebruik gemaakt van de laatste techniek en de leerpunten uit eerdere branden in parkeergarages.

  De praktijkrichtlijn is hier te downloaden.

  05-12-2014 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.