Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Uitgelicht: Wijzigingen NEN 2654-2

  NENOnlangs is de NEN 2654-2 gepubliceerd. Deze norm wordt weliswaar nog niet door het Bouwbesluit aangestuurd, maar kan al wel als gelijkwaardigheid worden gebruikt De nieuwe norm is de vervanger van de norm die in 2004 gepubliceerd werd. Ten opzichte van de oude norm zijn er echter wel wat veranderingen te benoemen. Obex licht graag een en ander hierover toe.

  Wat is de NEN 2654?

  De NEN 2654 is de norm over het beheer, controle en onderhoud van brandmeld- en brandbeveiligingsinstallaties. De norm is opgedeeld in verschillende delen. Deel 1 geeft alles weer voor de brandmeldinstallaties. Deel 2 is het gedeelte van de NEN 2654 wat gaat over het beheer, controle en onderhoud van ontruimingsalarminstallaties. Deel 3 geeft dit weer voor rookbeheersingssystemen.

  Is er nu veel veranderd in deze norm? Globaal gezien valt dit mee. Overall kan je concluderen dat deel 2 gelijk is getrokken met deel 1 over de brandmeldinstallaties. Termen en definities die meer bij de aanleg van een systeem behoren, zijn verwijderd. Net als bij deel één over de brandmeldinstallaties is de verplichte inhoud van het logboek gewijzigd en uitgebreid. Ten slotte zijn de taken en verantwoordelijkheden van de beheerder en onderhouder daarnaast duidelijker omschreven.

  Toevoegingen voor Beheerders

  Een belangrijke wijziging van de norm is de toevoeging van de 12-maandelijkse controle. Dit betekent dat eventuele managementsystemen twaalf maanden na aanleg of na het laatste onderhoud moeten worden gecontroleerd. Hiervoor is er een modelrapportage toegevoegd. Ook voor de maandelijkse en viermaandelijkse controles is er een modelrapportage toegevoegd. Een belangrijke wijziging in de viermaandelijkse controle is de controle op de sturingen van geluidsinstallaties welke vanuit de ontruimingsalarminstallatie worden gestuurd. Een tweede belangrijke wijziging is dat, net als bij deel één, de beheerder in bepaalde situaties voor het buiten werking stellen van een of meer delen van de ontruimingsalarminstallatie een plan van aanpak moet opstellen. Hiervoor is bijlage F toegevoegd. Ik ben benieuwd hoe zich dit in de praktijk gaat uitpakken. Heb jij hier al ervaring (vanuit deel één) mee en laad jij bijvoorbeeld wachtrondes lopen? Laat het ons weten!

  Onderhoud

  Verder is er voor het onderhoud een modelonderhoudsplan en een modelrapportage van het onderhoud door de onderhouder toegevoegd. Wanneer er dus door het onderhoudsbedrijf een onderhoudscertificaat dient te worden afgegeven, zal men in de toekomst gebruik moeten maken van deze rapportages.

  Wat betreft de installaties is er nu een duidelijk onderscheid gemaakt in taken en verantwoordelijkheden welke de onderhouder heeft tussen een luidalarminstallatie en een stilalarminstallatie. En wat natuurlijk wel belangrijk is voor de onderhouder, alle gebeurtenissen dienen te worden geregistreerd te worden in het logboek. Zowel door de onderhouder als door de beheerder en de bediener.

  Deel 1 (brandmeldinstallaties) wordt al aangestuurd vanuit het Bouwbesluit. Het zal nog een paar maanden duren voordat deel 2 hierin wordt aangestuurd. Wil jij voorbereid zijn en echt inhoudelijk weten wat de precieze wijzigingen zijn van deel twee over de ontruimingsalarminstallaties, maar ook wat er in deel één is gewijzigd? Volg dan de opfriscursus beheerder BMI & OAI of opfriscursus onderhoudsdeskundige BMI & OAI.  Deze zijn aangepast aan de NEN 2654-2.

   

  Over deze blog

  Elke maand publiceert Obex een blog met de ontwikkelen uit de brandveiligheidswereld. Deze maand is de blog geschreven door Mario Struik. Mario werkt al enkele jaren bij Obex en is gespecialiseerd in brandveiligheidsinstallaties en is als projectleider nauw betrokken bij verschillende brandveiligheidsprojecten. Zelf verzorgt Mario ook de cursussen Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties, Beheerder Brandmeldinstallatie en Noodverlichtingsdeskundige. De medewerkers van Obex zijn erg bekwaam in hun werk. Wanneer de docenten geen cursus verzorgen, zijn ze actief in de praktijk. Daardoor kunnen zij de cursussen van Obex altijd heel actueel maken. Obex vormt samen met de directe zusterbedrijven Brafon en Tesmo een integrale veiligheids-kennisketen.

  28-03-2018 Mario Struik Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.