Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Publicatie Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft dinsdag 1 mei het nieuwe Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging (UPD) gepubliceerd. Met dit certificatieschema is het mogelijk om uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging onder certificatie op te stellen en te leveren.

  Waar voldoet een goed UPD aan?

  Een gecertificeerd uitgangspuntendocument brandbeveiliging voldoet aan de in het certificatieschema gestelde eisen. Die zijn geformuleerd in nauwe samenspraak met o.a. opdrachtgevers, brandveiligheidsadviesbureaus, brandweer en verzekeraars. Een certificatie-instelling controleert steekproefsgewijs de opgestelde uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging, en gaat na of de opstellers voldoende gekwalificeerd zijn.

  Integrale aanpak van brandveiligheid

  Een effectieve aanpak van brandbeveiliging bestaat uit een samenhangend pakket van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, die passen bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen. Dat is niet alleen de visie die Obex voor ogen heeft, maar het UPD onderschrijft deze aanpak ook.

  Het volledige certificatieschema

  Op de website van het CCV staat het volledige CCV-certificatieschema te lezen.

  02-05-2018 Obex bv Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.